Kompetensutveckling inom familjeterapi

Vår konsulent och terapeut Katarina Tambour har en utbildning i relationell psykoterapi. Dessutom är hon utbildad inom dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Cool Kids, som är ett verktyg att använda kring oro och ångest för barn, unga och deras föräldrar. Nu stärker vi vår kompetens ytterligare genom Katarinas senaste vidareutbildning inom anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT).

ABFT är ett verktyg att använda för att hjälpa barn, främst närmare tonåren och uppåt, med återanknytning till biologiska föräldrar genom att reparera anknytningsbrott. Terapeuten och familjen arbetar under cirka 12-15 träffar, både individuellt och tillsammans. Målet med terapin är att barnet ska få stabilare anknytningsmönster och därmed ett bättre psykiskt mående.

– Förhoppningsvis kan familjeterapin också bidra till att barn kan flytta hem och vid fortsatt boende i familjehem minska risken för oplanerade utskrivningar, säger Katarina Tambour.

Publicerat den .