vår verksamhet

Vår verksamhet

Genom stöd, handledning och utbildning vill Familjehemscenter stärka sina familjehem i deras uppdrag.

Vi kan se att med rätt stöd, hög omsorg och god kunskap om barns behov kan en oplanerad utflytt undvikas.

Arvode och omkostnadsersättningen hos oss är enligt högsta ersättningsnivån från Sveriges Kommuner och Landsting. Tre konsulenter med adekvat utbildning arbetar med de cirka 35 platser som vi har runt om i Östergötland, delar av Sörmland och på gränsen till Småland.

Vi tar emot enligt både SoL och LvU och har även familjehem som kan fungera som jourhem. Dessutom har vi erfarenhet när det gäller familjehemsplaceringar för ensamkommande flyktingbarn samt hedersproblematik.

Vi har även en gård som vi använder bland annat för besök på gården av våra familjehem, för umgängesstöd och för REDE läger för barn varje sommar.

Stödet hos Familjehemscenter

Familjehemskonsulent

Alla familjer hos Familjehemscenter har en konsulent som de har nära kontakt med och som familjen kan nå alla dygnets timmar.

familjehemskonsulent

Skolkonsulent

Familjehemscenter har en skolkonsulent för att vi vill öka barns möjligheter i skolan. Skolkonsulenten kan arbeta enskilt med både barn och familjehemsföräldrar.

skolkonsulent

Handledning

Alla familjehemsföräldrar går i grupphandledning en gång i månaden för att förstå mer om sig själva och få kunskap om barns olika behov och utveckling.

utbildning

Utbildning

Familjehemscenter har två basutbildningar för nya familjehem men vi har även ett par gånger per år vidareutbildningar/föreläsningar för alla våra familjer.

familje aktiviteter

Familjeaktiviteter

Två gånger per år har vi gemensamma aktiviteter för alla föräldrar och barn.