Vår verksamhet

Genom stöd, handledning och utbildning vill Familjehemscenter stärka sina familjehem i deras uppdrag.

Vi kan se att med rätt stöd, hög omsorg och god kunskap om barns behov kan en oplanerad utflytt undvikas.

Arvode och omkostnadsersättningen hos oss är enligt högsta ersättningsnivån från Sveriges Kommuner och Landsting. Tre konsulenter med adekvat utbildning arbetar med de cirka 35 platser som vi har runt om i Östergötland, delar av Sörmland och på gränsen till Småland.

Vi tar emot enligt både SoL och LvU och har även familjehem som kan fungera som jourhem. Dessutom har vi erfarenhet när det gäller familjehemsplaceringar för ensamkommande flyktingbarn samt hedersproblematik.

Vi har ett nära samarbete med HVB-hemmet Risingegården när det gäller placeringar i behandlingsfamilj.