Familjehemscenter illustration av familj med små barn

Övriga tjänster

Gården

Förutom att gården är öppen för våra familjehem erbjuder vi även tjänster externt

  • Umgängesstöd
  • Ridterapi

När barn som är placerade ska träffa föräldrar eller syskon kan det vara skönt att göra det på gården då det är roligt att samlas kring djuren. Därför erbjuder vi umgängesstöd med personal. Så att umgängen kan få bästa möjliga förutsättningar att bli en positiv upplevelse. Kanske också för att bygga upp relationen igen. Djuren har en avdramatiserande effekt och efter besöket har de fått en gemensam upplevelse de kan prata om.

Med hjälp av ridterapi kan en person förbättra sin koordination, balans och de kognitiva funktionerna. Och sen är det ju roligt också. Oxitycinet, det vill säga må-bra-hormonet, ökar när vi umgås med djur. Vi anpassar oss efter vad som önskas, hur uppdraget ser ut. Vi utgår ifrån dina önskemål och målsättningar. Vi använder inte bara hästarna utan även övriga djur på gården, beroende på vad som passar bäst för uppdraget.

kvinna med två ponnyer

Föreläsningar

Vi kan hålla grundföreläsningar kring olika ämnen som rör barn, det erbjuder vi till exempelvis skolor och förskolor där det ibland uppstår missförstånd kring barns beteenden. Det kan exempelvis vara kring barn och trauma och de beteenden som är vanliga då. Vi pratar då också om olika bemötanden som är verksamma och vilka som inte är det. På så sätt hjälper vi till att öka kunskapen och förmågan hos personal som är i kontakt med barn. Under föreläsningar bryter vi aldrig sekretessen utan pratar om beteenden generellt. Det gör också att vår kunskap kommer fler barn till del.

För oss som organisation känns det viktigt att på detta sett bidra till samhällsutvecklingen då dessa föreläsningar är gratis för kommun och region.

Familjehemscenter illustration av kvinna som tittar på en bok

Terapi

Vår terapeut Katarina Tambour som i botten är Beteendevetare är sedan flera år grundutbildad i Psykoterapi (steg 1). Utöver det har hon utbildning i ABFT, IPT, DBT, MI, BOSÖ – Barnmisshandel och sexuella övergrepp, Cool Kids  samt ICDP.

Hon erbjuder samtal både i vanliga möten och online.

  • IPT (Interpersonell psykoterapi) – är en tidsbegränsad, strukturerad form av psykoterapi som är upplagd på 16, veckovisa sessioner. IPT är främst utprövat som depressionsbehandling men har visat sig fungera även vid andra besvär såsom ex trauma, ätstörning, social fobi, bipolärt syndrom m.m.
  • DBT (dialektisk beteendeterapi) – Katarina kan erbjuda DBT som sker individuellt. Fokus ligger på personens känslor och beteenden.
  • KBT (kognitiv beteendeterapi) – används som ett behandlingsredskap/metod i den relationella psykoterapin.
  • Cool kids – Har sin grund i KBT. Cool kids är ett Australienskt program där man kan arbeta med barn, unga och deras föräldrar kring oro och ångest. Programmet används i flera länder idag och Katarina har sin utbildning från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö.
  • ABFT – Den anknytningsbaserade familjeterapin kommer från USA men används i flera länder idag. Terapeuten och familjen arbetar med återanknytning och reparerandet av anknytningsbrott, terapin sker under cirka 12 till 15 träffar. Forskning visar goda resultat på metoden ABFT i familjer med ungdomar som besväras av psykisk ohälsa som ex depressioner (Forskning drexel.edu)
Familjehemscenter illustration av mamma, tre barn, en katt och en hund