Familjehemscenter 30 år

6 maj 2019

Larseric Ramlöv:

Familjehemscenter är en verksamhet som i år har varit i gång i trettio år. Den startades och drivs fortfarande utav oss.

När vi initialt startade upp verksamheten så drevs vi av att skapa en större trygghet och ett större skydd omkring de barn och ungdomar som av olika anledningar omhändertas och placeras i familjehemsvård.

Det vi menar med skydd, är ju att de familjer som öppnar upp sina hem för andras barn ska ha tillgång till olika typer av verktyg, men framför allt ska man ha tillgång till stöd, handledning och utbildning.

Och att också där tillsammans med socialtjänstens insatser skapa en större insyn och tillsyn för att kunna skapa en större trygghet, ett större skydd för de barn och ungdomar som familjerna har. Och som tillsammans med våra familjehemskonsulenter som har kontinuerlig kontakt med familjerna, på så sätt skapa teamets arbete runt barnet, så att man alltid har barnet och ungdomen i centrum.

Berit Ramlöv:

Vi vill också uppmärksamma familjehemmens biologiska barn, som är en stor resurs. Vi brukar kalla dem ”de osynliga behandlarna”.

Vårt mål är att skapa en så god jordmån som möjligt i våra familjer som tar emot andras barn.

Då behövs det verktyg och ett sådant verktyg är vår ICDP-utbildning. Vars metod är ett vägledande samspel mellan alla i familjen.

Vi vill också skapa en känsla av sammanhang.

Våra hörnstenar är tillit, närvaro och kontinuitet.

Jag vill också lyfta fram hur viktigt det är att samarbeta med barnets ursprungsfamilj.

Att barnet känner att de kan vara stolta över sina föräldrar även om de inte kan bo tillsammans med dem. Och så långt det går vill vi försöka samarbeta.

Vi vill också skapa fritidsaktiviteter, läger där alla i familjen är med och där barnet känner att de ingår i ett stort sammanhang och där vi kan utvecklas tillsammans.

Våra konsulenter är tillsammans med familjehemmen bärare av glädje och meningsfullhet. I detta vill vi ha barnet i centrum.