om oss

Om oss

Genom stöd, handledning och utbildning vill Familjehemscenter stärka sina familjehem i deras uppdrag.

Vi kan se att med rätt stöd undviker vi sammanbrott i placeringarna, men också genom att våra familjehem har hög omsorg och god kunskap om barns behov.

Arvode och omkostnadsersättningen hos oss är enligt högsta ersättningsnivån från Sveriges Kommuner och Landsting. Tre konsulenter med adekvat utbildning arbetar med de cirka 35 platser som vi har runt om i Östergötland, delar av Sörmland och på gränsen till Småland.

Värdegrund

Genom stöd, handledning och utbildning vill Familjehemscenter stärka sina konsulentstödda familjehem i deras uppdrag. Vi kan se att med rätt stöd undviker vi sammanbrott i placeringarna, men också genom att våra familjehem har hög omsorg och god kunskap om barns behov.

Arvode och omkostnadsersättningen hos oss är enligt högsta ersättningsnivån från Sveriges Kommuner och Landsting. Tre konsulenter med adekvat utbildning arbetar med de cirka 35 platser som vi har runt om i Östergötland, delar av Sörmland och på gränsen till Småland.

Historik

Familjehemscenter är en av de allra första verksamheterna i Sverige som började jobba strukturerat med stöd för familjehem. Det är ett familjeägt företag som bedrivit familjehemsvård med konsulentstöd, förstärkt familjehemsvård, sen 1986. Företaget startades och ägs fortfarande av Berit och Larseric Ramlöv.

1986 fick Berit och Larseric, tack vare goda kontakter på både svenska kommunförbundet, Socialdepartementet och Allmänna Barnhuset, förtroendet att bli ansvariga för ett projekt i Östergötlands län. Bakgrunden var svårigheten att rekrytera familjehem till tonåringar samt att antalet avbrutna tonårsplaceringar i familjehemsvården hade ökat under flera år.

Boka in en infoträff för dig som vill bli familjehem