vår värdegrund

Värdegrund

Familjehemscenters värdegrund vilar på tanken om allas lika värde och betydelse.

Vi har valt att via Programmet Vägledande samspel ICDP implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnen ska ha kunskap om sina rättigheter och de vuxna som är ansvariga för barnets vardag ska veta hur barnkonventionen kan manifestera sig i vardagslivet. Det gör att vi pratar mycket om hur vi inkluderar och respekterar, inte bara barnet och hens åsikter, utan också de personer som sedan tidigare är viktiga för barnet. På en organisatorisk nivå påverkar det hur vi utbildar våra familjehem, den handledning de får och hur vi samarbetar med socialtjänsten.

Familjehemscenter ska vara en ledande, kunskapstät, metodutvecklande organisation som är känd för sitt starka engagemang i den konsulentstödda familjehemsvården och familjehemsplacerade barns möjligheter och rättigheter.

Vi vill vara ledande genom att leva i en ständig process framåt, ständigt kunskapssökande och i egen utveckling. Genom vår egen kunskap och process vill vi skapa nya metoder och arbetssätt som gynnar barn och deras familjer, ökar deras möjligheter. Vi vill också verka för att öka samhällets förståelse för de svårigheter som kan uppkomma med att barn bor i familjehem. Vi vill att vår kunskap, vårt engagemang och vår syn på barn ska märkas tydligt för barn, deras föräldrar, familjehem och för socialtjänsten när de är i kontakt med oss.

Vår målsättning är att ha en liten organisation med nära relationer och där ”alla kan känna alla”. Vi vill att de som kommer i kontakt med oss ska känna att vi är måna om alla våra relationer.