Värdegrund

Familjehemscenters värdegrund vilar på tanken om allas lika värde och betydelse.

Vi har valt att via Programmet Vägledande samspel ICDP implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnen ska ha kunskap om sina rättigheter och de vuxna som är ansvariga för barnets vardag ska veta hur barnkonventionen kan manifestera sig i vardagslivet.

Det gör att vi pratar mycket om hur vi inkluderar och respekterar, inte bara barnet och hens åsikter, utan också de personer som sedan tidigare är viktiga för barnet. På en organisatorisk nivå påverkar det hur vi utbildar våra familjehem, den handledning de får och hur vi samarbetar med socialtjänsten.