Placeringsförfrågan

  Kön

  Ålder

  Orsak till placering

  Vad gillar barnet att göra

  Har barnet några allergier

  Bär barnet på något smitta, ex HIV eller hepatit?

  Behöver en vuxen vara hemma på heltid? Annat särskilt stöd som behöver finnas?

  När behöver placeringen ske?

  Kontaktinformation:

  Namn

  Adress

  Postnummer

  Postadress

  Telefon

  Mobil

  E-post