Familjehemscenter illustration av familjer

Samarbete

För oss är det viktigt att du som socialsekreterare känner att du kan vända dig till oss och uttrycka hur du tänker.

Vi vill vara din samarbetspartner, även om vi gör olika bedömningar. Vi har sett att genom ett nära samarbete blir det allra bäst för barnet. För att du ska kunna veta vad som sker kommer vi informera dig via telefon och mail när något sker i barnets liv som du behöver veta. I början av placeringen vill vi gärna prata med dig om det finns farhågor som du vill att vi är extra uppmärksamma på.

Och vi vill gärna planera möten ihop och stämma av efter möten för att vi ska vara överens om vad som skall ske. Vi tycker också att det är effektivt att ha tjänstemannamöten där vi professionella lyfter aktuella frågor. Vi vill att du träffar barnet enskilt en gång i kvartalet. Oftast brukar det ske när vi har ett gemensamt möte i familjehemmet.