att bo i familjehem

Att bo i familjehem

Att vara barn eller ung och bo i familjehem kan se olika ut. Vi tänker att vi vill att de barn som bor i något av de familjehem som vi erbjuder ska få det stöd som behövs.

Just därför ser vår organisation ut som den gör. Vi tycker det är viktigt att våra konsulenter har stor kunskap, inte bara om barns och ungas utveckling utan också om resurser och rättigheter. Det gäller även föräldrar till de barn som för en kortare eller längre tid bor i ett familjehem.

Vi vill att alla som är i kontakt med oss ska känna att man får göra sin röst hörd och kan få stöd i att utvecklas på de sätt som är möjliga. Här nedan kan du läsa om hur vi tänker kring dig som är ung och hur vi tänker kring dig som förälder.