Familjehemscenter

Genom stöd, handledning och utbildning stärker Familjehemscenter sina familjehem i deras vardag. Som uppdragsgivare kan ni vara trygga med att ni får en organisation som erbjuder ett omfattande stödsystem.

Familjehem hos oss

Att vara familjehem hos oss innebär att man får stöd handledning och utbildning. Att vara familjehem är ett stort ansvar och vi vill att våra familjehem alltid ska känna sig trygga med att hos oss finns stor kunskap om barns utveckling, barnkonventionen och de lagar och regler som påverkar dem och barnen.

Uppdragsgivare

Våra familjehem erbjuds ett omfattande stödsystem där ni som uppdragsgivare kan känna er trygga med att alla familjehem inom Familjehemscenter är utbildade, får kontinuerlig handledning och har sin egen konsulent. En konsulent med särskild inriktning mot skolarbetet finns att tillgå.

Aktuellt

Samverkan och vikten av umgänge för placerade barn

Nyligen har vi gått två av tre dagars utbildning med Arianne Struik som är klinisk psykolog nu boende i Australien där hon är verksamhetschef på The Institute for Chronically...

Familjehemsutredning

Vi har varit på RFF:s konsulentdagar som anordnades i Göteborg. Dagarna handlade om erfarenhetsutbyte kring familjehemsutredningar. Vi har valt att forma vår egen utredningsmetod utifrån Vägledande samspel ICDP. Såhär...

Hej vår nya konsulent Helen Karlsson!

    Var har du jobbat tidigare? Jag har de senaste 10 åren jobbat på socialtjänsten. Först inom äldreomsorgen, sedan som barnhandläggare/utredare och senast som familjehemssekreterare. Tidigare har jag jobbat...

Anpassad miljö helt avgörande för barn med NPF

– Det ska bli otroligt spännande att vägleda föräldrar utifrån deras vardagliga dilemman hemma, säger Ulrika Andersson som är vår nya handledare för familjehemsföräldrar till barn med NPF-problematik. Under...

Butik

I vår butik kan ni beställa Livsböcker, aktivitetsmagneter och känslomemory.

Vi är 1 av 20 verksamheter med IVO-tillstånd och RFF-certifiering. Använd kvalitetssäkrade verksamheter.