Familjehemscenter

Genom stöd, handledning och utbildning stärker Familjehemscenter sina familjehem i deras vardag. Som uppdragsgivare kan ni vara trygga med att ni får en organisation som erbjuder ett omfattande stödsystem.

Familjehem hos oss

Att vara familjehem hos oss innebär att man får stöd handledning och utbildning. Att vara familjehem är ett stort ansvar och vi vill att våra familjehem alltid ska känna sig trygga med att hos oss finns stor kunskap om barns utveckling, barnkonventionen och de lagar och regler som påverkar dem och barnen.

Uppdragsgivare

Våra familjehem erbjuds ett omfattande stödsystem där ni som uppdragsgivare kan känna er trygga med att alla familjehem inom Familjehemscenter är utbildade, får kontinuerlig handledning och har sin egen konsulent. En konsulent med särskild inriktning mot skolarbetet finns att tillgå.

Aktuellt

Vi söker ny verksamhetsledare

Familjehemscenter är ett familjeägt företag som startade 1989. Familjehemscenter är en kunskapstät, metodutvecklande organisation som vill vara kända för sitt starka engagemang i den konsulentstödda familjehemsvården och familjehemsplacerade barns möjligheter...

shop

Butik

I vår butik kan ni beställa Livsböcker, aktivitetsmagneter och känslomemory.

Vi är 1 av 20 verksamheter med IVO-tillstånd och RFF-certifiering. Använd kvalitetssäkrade verksamheter.

Familjehemscenter RFF Certifiering 2023