Larseric & Berit Ramlöv

Historik

Familjehemscenter är en av de allra första verksamheter i Sverige som började arbeta strukturerat med stöd till familjehem. Det är ett familjeägt företag som bedrivit familjehemsvård med konsulentstöd, förstärkt familjehemsvård, sen 1986. Företaget startades och ägs fortfarande av Berit och Larseric Ramlöv.

1986 fick Berit och Larseric, tack vare goda kontakter på både svenska kommunförbundet, Socialdepartementet och Allmänna Barnhuset, förtroendet att bli ansvariga för ett projekt i Östergötlands län. Bakgrunden var svårigheten att rekrytera familjehem till tonåringar samt att antalet avbrutna tonårsplaceringar i familjehemsvården hade ökat under flera år. Många frågor om bristande kunskap om tonåringarnas behov och om uteblivet stöd till familjehemmen diskuterades likaväl som bristen på vårdalternativ.

Projektet kom att kallas ”Det förstärkta familjehemmet” och fyra kommuner i Östergötland deltog. Representanter från dessa kommuner, Kommunförbundet, Socialdepartementet och Allmänna Barnhuset kom att utgöra en referensgrupp som hela vägen följde projektets utveckling. Socialkonsulenten i länet dokumenterade projektet.

Tanken med projektet ”Det förstärkta familjehemmet” var att öka stödet till familjehemmen genom en mycket närvarande konsulent, som fanns till för både de vuxna i familjehemmen men också för de biologiska barnen, som kom att kallas ”de osynliga behandlarna”.

Vidare var tanken att öka rättssäkerheten för de placerade tonåringarna genom ökad insyn i familjehemmen, som också var djupintervjuade inför sitt uppdrag. Projektet slog så väl ut att Finspångs kommun valde att permanenta verksamheten i sin organisation.

Efter en tid valde vi dock att gå vidare i en fristående organisation för att möjliggöra en ännu bättre och utvecklande verksamhet som gynnade både familjehemmen och de placerade barnen samt deras föräldrar.

Familjehemscenter har arbetat målmedvetet och metodiskt med att bygga upp ett så bra stöd kring familjehemmet som möjligt. Detta sker genom konsulentstöd i vardagen, handledning, utbildning och möjligheter till gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan de olika familjehemmen. Forskning och erfarenhet har visat hur avgörande stödet till familjehemmet kan vara för att man ska kunna vara ett välfungerande familjehem.