Kontakt

E-post: info@familjehemscenter.se
Telefon: 0122-210 00
Besöksadress: S:a Marias Väg 99, 612 92 Finspång

Personal

Lisa har arbetat på Familjehemscenter sedan 2013 och har erfarenhet av att vara biologiskt barn i familjehem och idag är hennes familj jourfamilj sen 2020. Lisa är utbildad inom ekonomi och administration, hon är också utbildad i vägledande samspel ICDP nivå 2 och utbildad ridterapeut, Att lyssna på barn, barnperspektiv och barns perspektiv 7,5 hp, TMO.  Hon har tidigare drivit eget företag och även arbetat inom reklambranschen. Lisa har även erfarenhet från djurverksamhet på HVB-hem och är idag ansvarig för Familjehemscenters gård och djurverksamheten där.

Telefon: 0122-26 10 28
Mejl: lisa@familjehemscenter.se

Caroline Wendel började på Familjehemscenter 2011 som familjehemskonsulent men arbetar sedan 2014 som verksamhetsledare. Utbildad socionom sedan 1993, auktoriserad sedan 2001 och med långvarig erfarenhet av utredning och behandling från arbete med barn och familjer. Framför allt genom hennes arbete på Risingegårdens akut, utrednings- och behandlingshem under ca 20 år. Utöver sitt arbete som verksamhetsledare på 80% är Caroline också engagerad i styrelsen för Stiftelsen ICDP Sweden.

Caroline är också utbildad i ledning av Hälso- och välfärdsorganisationer, Utbildare i Vägledande samspel ICDP, Handledarutbildad 67,5 hp (Handledarutbildning, med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 hp, Kreativa metoder - i handledning, för individ- och grupputveckling 7,5 hp, Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp)

Kortare utbildningar: DBT, TMO, Mentalization based treatment with fosterparents på Anna Freud center i London, BBIC, Barnkonventionen, existentiell psykologi, pedagogik för vuxna.

Telefon: 0122-26 10 29
Mejl: caroline@familjehemscenter.se

Jimmy har tidigare arbetat som bilförsäljare och inom solskyddsbranschen. Han har arbetet på Familjehemscenter sedan 2019 och han har koll på allt administrativt samt hjälper till med praktiskt arbete på gården. Jimmy, tillsammans med Lisa är jourfamilj sedan 2020.

Utbildad i Vägledande samspel ICDP nivå 1

Telefon: 0122-26 10 23
Mejl: jimmy@familjehemscenter.se

Katarina har arbetat på Familjehemscenter sedan våren 2016 och är utbildad beteendevetare och är grundutbildad i relationell psykoterapi, IPT- interpersonell psykoterapi på B nivå samt DBT- dialektisk beteendeterapi. Handledarutbildning inriktning mot familjehem, 15 hp samt Vägledande samspel ICDP nivå 2

Katarina har arbetslivserfarenhet som verksamhetsansvarig och socialutredare på HVB-hem för ungdomar med psykosocial problematik. Tidigare erfarenheter finns kring barn och unga i skola och fritidsverksamhet.

Katarina är också utbildad i ABFT- anknytningsbaserad familjeterapi, Coolkids, BOSÖ-barnmisshandel och sexuella övergrepp, MI, Ledarskapsutbildning och Socialrätt.

Telefon: 0122-212 73
Mejl: katarina@familjehemscenter.se

Lollo har arbetat på Familjehemscenter sedan 2017. Hon är i utbildad sjuksköterska och har arbetat inom barn och ungdomspsykiatrin. Senare vidareutbildad till läs- och terapihundsförare tillsammans med sina två hundar. Lollo har även utbildat sig till ridterapeut och har arbetat som behandlare på HVB-hem med häst och hundunderstödda insatser både i den dagliga behandlingen samt med skolinsatser. I sitt privata företag har Lollo arbetat med djurunderstödda insatser på uppdrag av både socialtjänst och HVB-hem.

Lollo har varit familjehem sedan 2014.

Andra utbildningar: Specialpedagogik, handledarutbildning hos Skolutvecklarna, TMO, Vägledande samspel ICDP nivå 2.

Telefon: 0122-26 10 21
Mejl: louise@familjehemscenter.se

Madeleine är socionom och tog sin examen vid Linköpings universitet 2011. Hon har utöver det 30 hp i Interkultur. Madeleine är också utbildare i Vägledande samspel ICDP och utbildad inom DBT- dialektisk beteendeterapi. Handledarutbildning inriktning mot familjehem, 15 hp.

Madeleine har tidigare arbetat som bl.a. fritidsledare och personlig assistent. Innan hon började på Familjehemscenter arbetade hon i 8 år på behandlingshem för tonårsflickor, och var där först social utredare och sedan biträdande föreståndare. Madeleine arbetar kvar där en dag i veckan som DBT- individualterapeut.

Övriga utbildningar: MI- motiverande samtal, BBIC- barns behov i centrum, TMO-traumamedveten omsorg, Diverse ledarutbildningar.

Telefon: 0122-212 70
Mejl: madeleine@familjehemscenter.se

Helen började på Familjehemscenter våren 2021. Hon är socionom och examinerades 2014. Helen har också handledarutbildning med inriktning mot familjehem på 15 hp och en utbildning i Socialt behandlingsarbete omfattande 15 hp, samt Vägledande samspel ICDP nivå 2. Helen har arbetslivserfarenhet som socialsekreterare Barn och Unga, Familjehemssekreterare och behandlingsassistent på HVB-hem för barn och unga. Helen har arbetat med verksamhetsutveckling av socialtjänsten via Fou-rum Kommunal utveckling, bland annat med stöd till biologiska föräldrar till placerade barn.  Hon har även arbetat som skolvärdinna och resurspedagog.

Övriga utbildningar: BBIC, ART och Peace, ADAD, Nya Kälvesten
TMO och Barnet som rättighetsbärare.

Telefon: 0122-212 71
Mejl: helen.karlsson@familjehemscenter.se

Hitta till oss