Familjehemscenter illustration av fyra personer som står framför en byggnad

Teoretisk grundsyn

Vår teoretiska grundsyn baserar sig på forskning kring barn- och ungas utveckling.

De teorier vi utbildar alla familjehem i är: anknytningsteori, affektteori, mentaliseringsteori, pedagogiska teorier, neuroaffektiv teori samt systemteori. I vår grundutbildning får familjehemsföräldrarna uppgifter som handlar om ovanstående teorier och hur man omsätter dem praktiskt i vardagen.

Vår övertygelse är att det är en sak att veta och kunna en teori och något helt annat att kunna läsa av situationer och omsätta teorierna till praktisk vardagskunskap.  Därav har vi också konsulentarbete som är inriktat mot mentaliseringsutveckling.