Integritetspolicy

Familjehemscenter har alltid varit måna om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. När du lämnar uppgifter till oss, tex när du använder vår webbplats, köper våra produkter, tjänster eller vid andra kontakter med oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy

Vi vill också med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om tjänster eller produkter godkänner du och samtycker till att Familjehemscenter behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Familjehemscenter. I sådant fall kommer Familjehemscenter inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du tjänster och/eller produkter från Familjehemscenter behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Familjehemscenter som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Familjehemscenter får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Hur vi samlar in personuppgifter

Familjehemscenter samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på familjehemscenter.se och vid mejl, telefon, sociala medier eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Familjehemscenter samlar dessutom icke-personlig information vid besök på familjehemscenter.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, personnummer, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida relationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande organisation och organisationssuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

  • Familjehemscenter bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:
  • Fullgöra förpliktelser gentemot familjehem och kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Familjehemscenters tjänster och produkter
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av familjehemscenter.se
  • För att kunna skicka information till dig som familjehem, kund eller leverantör

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Familjehemscenter sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Familjehemscenter kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Familjehemscenters rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte kan återskapas.

Delning av personuppgifter till tredje part

Familjehemscenter kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster.

För dig som familjehem kan du läsa mer om hur vi handskas med dina personuppgifter och hur vi dokumenterar kring familjehemsskapet på vårt intranät.

Cookies

Familjehemscenter använder sig av så kallade cookies på familjehemscenter.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på familjehemscenter.se för att kunna:

se information som besöksstatistik
se vilka operativsystem som används
se vilka webbläsare som används
se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av familjehemscenter.se som avsett.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklam- och webbyrå i Finspång som förutom webbdesign arbetar med grafisk produktion, företagsprofilering och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimering, sökordsannonsering och annonsering via sociala medier.

Familjehemscenter som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Familjehemscenter inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Familjehemscenter personuppgifter enligt de instruktioner Familjehemscenter fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Familjehemscenter kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Familjehemscenter få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Familjehemscenter förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Familjehemscenter ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla utdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@familjehemscenter.se eller Familjehemscenter, S:a Marias Väg 99, 61292 Finspång, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.