en tjej med en häst i Familjehemscenter garden

Gården

Familjehemscenter har tillgång till en gård och har där under åren haft verksamhet. Under 2020 utvecklades det ytterligare till att bli en tydligare och också bokningsbar del av vår verksamhet.

Till gården kan en komma för att andas lantluft, titta på djuren, pyssla med- och ta en promenad med minishettisarna Vippa och Vanna, boka en ridtur med eller utan personal eller mysa med fåren. Många upplever det som en skön paus i vardagen och en kul aktivitet.

Flera upplever också att det har en lugnande effekt på barnen att umgås med djuren och att barnen naturligt tränar på att reglera sig.

en kanin som äter
flicka med ett får

Tillsammans med besökarna anpassar och planerar vi vad som ska ske under besöket på gården. Till exempel så kan det betyda att om ett barn är rädd för djur så kan hen få se på djuren på avstånd, sitta i sadelkammaren och titta på bilder på djuren. En del vill börja med att mata hönsen innan de närmar sig hästarna och andra vill rida redan första gången. En del behöver sitta bredvid sin familjehemsförälder när de åker häst och vagn och andra vill rida ut i skogen med någon av oss på Familjehemscenter.

Vi vill ge barnen ett minne och en gemensam upplevelse samt en lugn och lärorik miljö. Vi ser att samspel med djur är positivt för barns utveckling.

Utöver ovanstående kommer vi också ses på andra olika aktiviteter framöver på gården

Umgängesstöd
När barn som är placerade ska träffa föräldrar eller syskon kan det vara skönt att göra det på gården då det är roligt att samlas kring djuren. Därför erbjuder vi umgängesstöd med personal. Så att umgängen kan få bästa möjliga förutsättningar att bli en positiv upplevelse. Kanske också för att bygga upp relationen igen. Djuren har en avdramatiserande effekt och efter besöket har de fått en gemensam upplevelse de kan prata om.

REDE-läger (Respekt, Empati, Djur, Etik)
För barn mellan 6-12 år. Rede står för Respekt, Empati, Djur och Etik. Det är ett program framtaget av djurskyddet Sverige. Deras mål är att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot natur, människor och djur. Det finns tre huvudsakliga syften med REDES övningar. Barnen stimulerar och utvecklar sin förmåga och medkänsla för både djur och människor. Barnen får möjlighet att utveckla ett reflekterande synsätt kring viktiga livsfrågor. Barnen får tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt.