Familjehem

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sitt hem. De behöver ett nytt sammanhang hos en trygg och omhändertagande familj som med tid, engagemang och värme kan möta den unges behov.

Att vara familjehem innebär att man i sitt hem tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem under en kortare eller längre tid. Det är ett uppdrag som involverar hela familjen. Man kan bo på landet eller i stan, i villa eller i lägenhet. Man kan vara gifta, sambos eller ensamstående. Våra familjehem har olika bakgrund, utbildning, intressen, kultur och språk.

Det viktiga är att alla i familjen är överens om att bli en till i familjen för en tid. Som familjehem samarbetar man med de biologiska föräldrarna och med barnets övriga nätverk. När barnet flyttar in i er familj, planerar ni tillsammans med oss, socialtjänsten och de biologiska föräldrarna för barnets tillvaro.