biologiska föräldrar

Biologiska föräldrar

Om ditt barn ska bo i ett av Familjehemscenters familjehem vill vi gärna samarbeta med dig. Vår erfarenhet är att oavsett om ditt barn ska bo i familjehem en lång eller kort tid blir det mycket bättre för ditt barn om vi vuxna samarbetar. För oavsett vad orsaken är att man bor i familjehem, om det har med dig, barnet och/eller andra att göra så är du som förälder en mycket viktig person.

Om det är möjligt vill vi att du träffar en av våra konsulenter för föräldravägledning i Programmet Vägledande samspel ICDP. Det är ett program som kommer från Norge och som där erbjuds till alla föräldrar. Vi är alla betjänta av att veta mer om känslornas betydelse, anknytning och hur lärande går till.

Tanken är att alla vuxna som finns kring ditt barn ska ha lite grundkunskaper kring detta, själva kunna se hur de kan anpassa sig till och vara lyhörd för ditt barns behov. För alla barn är ju olika och behöver olika saker från oss vuxna och vi tror att du behövs för att vägleda oss och själv bli vägledd i att pröva nya sätt. På så sätt stöttar vi ditt barn till att också vilja och våga förändra det som behöver förändras.