Uppdragsgivare

Som uppdragsgivare behöver du känna till vår organisation. Nedan hittar du vad som ingår när du skriver avtal med oss. Vi tror att tydlighet skapar bra samarbetsformer.

Hos oss ingår

Konsulent

Alla familjehem har en väl utbildad och erfaren konsulent. Konsulenten vägleder familjen i vardagen och har hög tillgänglighet.

Skolkonsulent

Familjehemscenter har en skolkonsulent för att öka medvetenheten om skolgångens betydelse för barnets utveckling och framtid.

Handledning

Alla familjehemsföräldrar går i grupphandledning en gång i månaden för att lära sig och förstå mer om barn och barns utveckling.

Ett hem att växa i

Vi har kontinuerligt denna basutbildning för alla som vill bli familjehem.

ICDP

Alla våra familjehemsföräldrar blir utbildade i Vägledande samspel ICDP på basnivå.

Familjeaktiviter

Minst två gånger per år har vi gemensamma aktiviteter för alla föräldrar och barn.

Föräldravägledning

Alla föräldrar som har sina barn placerade i något av Familjehemscenters familjer har möjlighet att få egen individuell föräldravägledning utifrån programmet Vägledande samspel ICDP.

Dokumentation

Konsulenten dokumenterar löpande Familjehemscenters stöd till familjehemmet. Vi journalför inte barn.