Uppdragsgivare

För oss är det viktigt att du som socialsekreterare känner att du kan vända dig till oss och uttrycka hur du tänker. Vi vill vara din samarbetspartner, även om vi gör olika bedömningar. Vi har sett att genom ett nära samarbete blir det allra bäst för barnet. För att du ska kunna veta vad som sker kommer vi informera dig via telefon och mail när något sker i barnets liv som du behöver veta. I början av placeringen vill vi gärna prata med dig om det finns farhågor som du vill att vi är extra uppmärksamma på. Och vi vill gärna planera möten ihop och stämma av efter möten för att vi ska vara överens om vad som skall ske.

Vi tycker också att det är effektivt att ha tjänstemannamöten där vi professionella lyfter aktuella frågor.

Vi vill att du träffar barnet enskilt en gång i kvartalet. Oftast brukar det ske när vi har ett gemensamt möte i familjehemmet.

Hos oss ingår

Konsulent

Alla familjehem har en väl utbildad och erfaren konsulent. Konsulenten vägleder familjen i vardagen och har hög tillgänglighet.

konsulent

Skolkonsulent

Familjehemscenter har en skolkonsulent för att öka medvetenheten om skolgångens betydelse för barnets utveckling och framtid.

skolkonsulent

Handledning

Alla familjehemsföräldrar går i grupphandledning en gång i månaden för att lära sig och förstå mer om barn och barns utveckling.

handledning

Ett hem att växa i

Vi har kontinuerligt denna basutbildning för alla som vill bli familjehem.

ett hem att vaxa i

ICDP

Alla våra familjehemsföräldrar blir utbildade i Vägledande samspel ICDP på basnivå.

familje aktiviteter

Familjeaktiviter

Minst två gånger per år har vi gemensamma aktiviteter för alla föräldrar och barn.

foräldravägledning

Föräldravägledning

Alla föräldrar som har sina barn placerade i något av Familjehemscenters familjer har möjlighet att få egen individuell föräldravägledning utifrån programmet Vägledande samspel ICDP.

dokumentation

Dokumentation

Konsulenten dokumenterar löpande Familjehemscenters stöd till familjehemmet. Vi journalför inte barn.