Familjehemscenter

Genom stöd, handledning och utbildning stärker Familjehemscenter sina familjehem i deras vardag. Som uppdragsgivare kan ni vara trygga med att ni får en organisation som erbjuder ett omfattande stödsystem.

Familjehem hos oss

Att vara familjehem hos oss innebär att man får stöd handledning och utbildning. Att vara familjehem är ett stort ansvar och vi vill att våra familjehem alltid ska känna sig trygga med att hos oss finns stor kunskap om barns utveckling, barnkonventionen och de lagar och regler som påverkar dem och barnen.

Uppdragsgivare

Våra familjehem erbjuds ett omfattande stödsystem där ni som uppdragsgivare kan känna er trygga med att alla familjehem inom Familjehemscenter är utbildade, får kontinuerlig handledning och har sin egen konsulent. En konsulent med särskild inriktning mot skolarbetet finns att tillgå.

Aktuellt

Lekfullt nätverksmöte i Finland

Vartannat år arrangerar ICDP ett nordiskt nätverksmöte. Temat för årets möte i Finland var lekfullhet och kroppslighet. Caroline fanns på plats på mötet i Finland för att ta del...

”Det är ett vardagsliv med många aha-upplevelser”

Jessie Hederberg från Söderköping har varit familjehem för Familjehemscenter i två år. – Det bästa med att vara familjehem är att det alltid händer något nytt och spännande. Det...

Katarina har vidareutbildat sig inom IPT

Vår konsulent/psykoterapeut Katarina Tambour har nyligen vidareutbildat sig inom Interpersonell psykoterapi (IPT). Hon har stor nytta av utbildningen i sitt arbete som psykoterapeut. Hon tycker att utbildningen är relevant...

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari

Nyligen deltog Familjehemscenter på ICDP:s seminarium med fokus på implementeringen av barnkonventionen. – Det är bra att barnen blir egna rättighetsbärare, att barnkonventionen blir grundlagsliknande och därmed väger den...

Butik

I vår butik kan ni beställa Livsböcker, aktivitetsmagneter och känslomemory.