Att vara familjehem

Vi på Familjehemscenter har lång erfarenhet av familjer som är engagerade och vill finnas för andras barn därför kan vi vägleda er i vad det kan innebära för just er. Här följer några av de tankar och erfarenheter vi har, men för just er kan det förstås komma att se annorlunda ut.

Att vara familjehem är något fint. Det innebär att ha en förståelse för- och en vilja att göra något meningsfullt för någon annan. Som familjehem behöver man vara nyfiken och ha vägledande samtal som gör att barn känner sig sedda, förstådda och kan få hjälp att tänka i nya banor när det behövs. Familjehem behöver också ha tid att gå på möten till exempel med socialtjänst, skola, Bup, habilitering. Familjehemsföräldrar behöver också kunna sätta sig in i andra människors situation, vara icke dömande och själv vilja lära sig nya saker.

Vi har sett att de vuxna som når längst som familjehemsförälder är de som själva är nyfikna, är beredda att utmana egna värderingar och som tar sig tid att försöka förstå både barnet, barnets föräldrar och sig själv.

Som nytt familjehem hos Familjehemscenter får man tre utbildningar. Läs mer om utbildningarna under fliken utbildningar.

Stödet hos Familjehemscenter

Familjehemskonsulent

Alla familjer hos Familjehemscenter har en konsulent som de har nära kontakt med och som familjen kan nå alla dygnets timmar.

familjehemskonsulent

Skolkonsulent

Familjehemscenter har en skolkonsulent för att vi vill öka barns möjligheter i skolan. Skolkonsulenten kan arbeta enskilt med både barn och familjehemsföräldrar.

skolkonsulent

Handledning

Alla familjehemsföräldrar går i grupphandledning en gång i månaden för att förstå mer om sig själva och få kunskap om barns olika behov och utveckling.

utbildning

Utbildning

Familjehemscenter har tre basutbildningar för nya familjehem men vi har även ett par gånger per år vidareutbildningar/föreläsningar för alla våra familjer.

familje aktiviteter

Familjeaktiviteter

Två gånger per år har vi gemensamma aktiviteter för alla föräldrar och barn.