Hej vår nya konsulent Madeleine Björk!

Var har du jobbat tidigare?
– De senaste åtta åren har jag jobbat på HVB-hemmet Risingegården, som ligger granne med Familjehemscenter. Där har jag bland annat varit biträdande föreståndare och även arbetat som kvalitets- och metodutvecklare. Ett arbete jag kommer att fortsätta med på halvtid, kombinerat med min nya halvtidstjänst på Familjehemscenter.

Varför har du valt att börja jobba på Familjehemscenter?
– Jag har haft förmånen att på nära håll se hur Familjehemscenter arbetar. Jag har sagt till mig själv att jag en dag skulle vilja jobba här. Verksamheten har en barnsyn och ett arbetssätt som jag gillar och som rimmar bra med de metoder som jag redan känner igen från min tid på Risingegården. Det ska bli spännande att gå från att jobba direkt med barn och ungdomar till att främst vara ett bollplank och stöd för familjehemsföräldrarna. Men med det gemensamma att det handlar om barnen behov i centrum.

Vad brinner du för i din tjänst?
– Det ska bli roligt att samspela och lära känna våra kompetenta familjehemsföräldrar. Som förälder kan det ibland vara lätt att bli hemmablind och inte se sina egen styrkor. Som konsulent vill jag vara någon som ger en ökad trygghet till föräldrarna, som sedan smittar av sig till relationen med barnen i familjen.

Vad tror du blir utmaningen för Familjehemscenter i framtiden?
– Den psykiska ohälsan ökar, både bland barn och vuxna. Tyvärr kryper den neråt i åldrarna. Det är självklart något som påverkar hela samhället och vår bransch i stort. Det finns aldrig bara en lösning. Men något som alltid behövs är mänskliga resurser, som förstår vikten av hur ett gott socialt samspel påverkar hela människan.

Publicerat den .