2017 har varit ett fint år tillsammans med våra familjer!

god jul 2017

Det är så roligt att tillsammans med våra familjehem få skapa så mycket bra för barn och unga. Vi märker att familjehemsföräldrarna verkligen deltar i våra aktiviteter, utbildningar, går i handledning, reflekterar och mentaliserar för att på så sätt veta att de har gjort vad de kan för att förstå sina barn. Vi är så stolta och berättar gärna och ofta om hur de verkligen lägger sin vinn om att göra det bästa för dessa barn i samhällets vård.

Och vad är det då vi gjort under året?!

 • Den 4:e februari kom Karin Rosvall och pratade om pedagogik och barn. Det var en fortstättning på hennes föreläsning hon hade för oss på familjelägret 2016.
 • Fredagen den 2 juni var det dags för Allsång på Slottet. Artister den här gången var Jessica Andersson, Oscar Zia, Tommy Nilsson, Wictoria och Ola Salo.
 • Lördagen den 9 September träffades vi tillsammans med familjehemmen i Sörsjön utanför Norrköping. Vi gick på höghöjdsbana och åkte linbana över sjön! På eftermiddagen kom Henrik Sköld till oss och föreläste om sociala medier och vad det innebär idag, hur man kan hantera det osv.
 • Sist men inte minst så hade vi vårt årliga Julbord den 2 december.
 • Några av våra familjer gått utbildning i Ett hem att växa i.
 • Några av våra familjer har gått ICDP utbildning.
 • Några av våra familjer gick på föreläsning med Kay Pollak den 17 maj i Norrköping.
 • De har också pratat med sin konsulent ungefär en gång i veckan på telefon.
 • De har också träffat konsulenten ungefär en gång i månaden.
 • De har förmodligen haft möten med socialtjänst och skola.
 • Kanske har de också haft möten på habilitering och Bup.
 • Familjerna har gått på grupphandledning en gång i månaden på Hemgården i Norrköping.
 • Familjerna också haft andra möten och telefonsamtal som gynnat och stöttat barnens utveckling.

Vi personal på Familjehemscenter har också utbildat oss och gått i handledning. Konsulenterna fick en intern utbildning i MBT (Mentalization Based Treatment) under 4 dagar. Det är ett ma-terial som nu under hösten också börjat komma våra familjehemsföräldrar till del. Konsulenterna har material som familjehemsföräldrarna får arbeta med för att bli ännu mer medvetna!

9-10 maj var vi på ICDP – Nordiskt Nätverksmöte i Bålsta. Då lyssnade vi på föreläsningar om Demokratisering, hur lärande kommer se ut nu när vi lever i en tid med så stor tillgång till kunskap via vår teknik, ex smartpho-nes. Men också kortare seminarier om hur ICDP används i Norge, Danmark och Finland.Vi på FC har också blivit utbildade i TMO (Trauma Medveten Omsorg) under två dagar.

En nyrekrytering har vi hunnit med också under 2017! Lollo har anställts på deltid som skolkonsulent. Hon erbjuder individanpassad miljö med lugn och ro tillsammans med hennes skolhundar. Genom kreativitet och mångsidighet i det pedagogiska arbetssättet ökar det barnets möjligheter till koncentration, motivation och inlärning. Vi på Familjehemscenter vet ju hur viktig hela familjen är och Lollo kommer kunna ge både stöd och utbildning gällande läxläsning. Hon har utöver arbetet som skolkonsulent möjlighet att att göra ett arbete kring relationer och känslor. Då har hon också tillgång till hästar och andra djur.

Utöver det har vi på Familjehemscenter haft fyra personaldagar där vi planerat, strukturerat, tagit fram nytt material, reflekterat och gjort omvärldsanalyser. För vad är det egentligen vi behöver veta och kunna för att stötta våra familjehemsföräldrar på bästa sätt?!?

Vi har också tagit fram en ny kvalitetsmätning som vi kommer börja skicka ut snart, den kommer först och främst gå ut till våra familjer men senare också till socialtjänsten. Det för att på ett bra och smidigt sätt kunna se vart vi har våra styrkor samt svagheter så att vi kan fortsätta jobba och utvecklas.

Och förstås har vi nya spännande planer för 2018! I februari har vi en inplanerad föreläsning i TMO tillsammans med familjerna. Vi kommer under våren utbilda alla familjehem i Första hjälpen och HLR, både på barn och vuxna. Självklart kommer vi också fortsätta att utbilda familjehemsföräldrar som inte gått, men framförallt våra nya familjehem i ICDP. Sedan står vi i startgroparna med ett bokprojekt, det första paketet räknar vi med kommer komma ut till våra barn, både biologiska och placerade, under första delen på det nya året. Det ser vi fram emot!

Tack återigen för gott samarbete under 2017, nu ser vi fram emot ett spännande 2018!

Publicerat den .