Tillstånd av IVO

Vi är glada och stolta att berätta att vi fått tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi uppfyller därmed IVO:s krav gällande kvalitetssäkring och kompetens. Tillståndet innebär att vi bedöms ha rätt utbildningsgrad, erfarenhet och kompetens för att bedriva vår verksamhet med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

– Det är klart att det är en fjäder i hatten för oss och är ett kvitto på att vi bedriver en verksamhet med god kvalitet. Tillståndet innebär också att vi måste rapportera större förändringar i verksamheten och nyanställningar till IVO för att säkerställa att vi fortsätter att uppfylla kraven på kvalitetssäkring och kompetens, säger verksamhetsledare Caroline Wendel.

Publicerat den .