TMO för familjehemmen

TMO för familjehemmen

Vår personal på Familjehemscenter har gått utbildning i traumamedveten omsorg (TMO).

En riktigt bra och viktig utbildning som nu även våra familjehemsföräldrar har gått.10 februar

i bjöd vi in Anna Nelson och Helena Asplund från Barnahus i Linköping för en heldag.

Anna och Helena har stor kunskap om hur man kan använda TMO för att bemöta barn som har olika trauman med sig i bagaget. Dagen innehöll föredrag och filmvisning om grunderna i TMO.

I diskussionsgrupperna fick alla sedan möjlighet att reflektera över att hitta nya förhållningssätt och tänka över hur man rent praktiskt kan skapa en så bra hemmiljö som möjligt.

Publicerat den .