En dag i husbilen

Lollo tillsammans med barn

Att använda sig av hundar som pedagogisk resurs är en otrolig tillgång. Hunden fungerar som motivator vid uppgifter som kan tyckas svåra att starta upp och har en lugnande effekt för att komma till ro vid läsning. Tyvärr är det svårt att komma in med hund i skolor av allergier, det svårt att komma in med hund i skolor har vi med oss vårt arbetsrum, som är husbilen.

Vårt arbetssätt har många fördelar. I husbilen är det lugnt och tyst, barnet får ”en-till-en” stöd av en vuxen och kan arbeta mer effektivt. Genom hundarnas tillgivenhet och lugn kommer barnet lättare till ro för att sätta igång med läsning, skrivning eller andra uppgifter.

Inför varje lektion möter jag och barnet läraren och bestämmer upplägget. Varje lektionstillfälle anpassas efter barnets behov. Antingen sitter vi en stund på lektionen eller så får vi uppgifter att jobba med i husbilen tillsammans med hundarna Nils och Skutten.

I husbilen finns en härlig lässoffa att sitta i tillsammans med hundarna. Med en filt över benen och en hund på var sida läser barnet högt med inlevelse och vågar ofta testa att läsa svåra ord högt. När vi arbetar med yngre barn och läsning, brukar vi prata om texten genom att fråga hundarna vad de tänker och tycker. Barnet använder gärna hundarnas tankar och känslor när de pratar om sina egna tankar och funderingar.
Nils och Skutten är väldigt duktiga på att visa genuint intresse kring vad barnet tar sig för. Allt från att välja rätt penna att skriva med, då är en hundnos där i asken och vill veta vilken det blir, till att ligga tätt tätt intill, eller i knäet för att lyssna till sagor, mattetal eller religionskunskap.
När barnet är klar med sina skoluppgifter finns det möjlighet till pyssel- eller speltid hos oss. Ibland går vi även en promenad för att få frisk luft och en skön paus.

Vissa av barnen jag mött kan ha det lite svårare i kompisrelationer. Då är en hund under skoltid en fin vän att luta sig mot och få känna sig sedd av.
Att få känna sig viktig, uppskattad och trygg är ett grundläggande behov för barn, speciellt i skol- och lärandesituationer! Detta kan Familjehemscenter bidra med genom skolkonsulenten, skol- och läshundarna samt det mobila arbetsrummet.

Publicerat den .