Nu har vi anställt en skolkonsulent med läshund!

Lollo Ramlöv

Familjehemscenter har under en längre tid önskat satsa på de placerade barnens skolgång och läslust. Under processens gång har idén om en skolkonsulent vuxit fram och nu är vi glada att ha anställt Louise “Lollo” Ramlöv för tjänsten. Tanken är att Lollo ska finnas för barnen som en stärkande resurs i skolan eller vid läxläsning för de barn som har behov av extra stöd, både för kortare eller längre tid.
– Som en extra bonus har Lollo utbildade skol- och läshundar till hjälp när det gäller att komma till ro vid läsning, samt ett stöd för att öka koncentration och höja motivationen. Hon kommer även avlasta familjehemskonsulenterna med skolkontakter och skolmöten. Lolla ska också kunna vägleda familjehemsföräldrar kring läxläsning, säger Caroline Wendel.
Efter flera konferensbesök och inspirationsföreläsningar om placerade barns läsning och skolgång, har Familjehemscenter nu beslutat att skapa ett bokpaket.
– Det nya bokpaketet kommer att utvecklas och drivas som en del av Lollos tjänst. Vi kommer att berätta mer om detta längre fram, då projektet om bokpaketet fortfarande är i uppstartsskedet, säger Caroline.

Publicerat den .