Välkommen Sara – vår nya familjehemskonsulent!

Familjehemscenter är glada att meddela att Sara Rydberg anslutit sig till oss och börjat sin tjänst som familjehemskonsulent.

Var har du jobbat tidigare?

Jag har under de senaste sex åren arbetat som Familjehemskonsulent på Humana i Linköping där jag utbildat, handlett och utrett familjehem. Innan dess har jag arbetat inom socialtjänsten i några olika kommuner, och då mestadels utredning och uppföljning av barn- och ungdomsärenden. Jag har också arbetat på Ekonomiskt bistånd samt som personlig assistent.

Varför har du valt att börja jobba på Familjehemscenter?

Jag har jobbat som konsulent i några år nu men tycker fortfarande att arbetet är väldigt roligt, utvecklande och stimulerande. Ingen dag är den andra lik och det är ett väldigt privilegium att få komma en familj så nära och vara ett stöd och ett bollplank i med- och motgång. Jag valde att söka mig till Familjehemscenter för att få fortsätta att utvecklas som konsulent som en del av ett lite mindre och mer personligt sammanhang, men också för att jag gillar arbetssättet som Familjehemscenter har med en helhetssyn på individen och ett väldigt framträdande barnperspektiv!

Vad brinner du för i din tjänst?

Barnen är givetvis den största drivkraften i arbetet som konsulent! Att alla placerade barn ska få landa i och kunna bo kvar i en trygg familj och inte behöva flytta runt. För att det ska vara möjligt blir ju handledningen och relationen till familjehemmen otroligt viktigt så det är också något jag brinner för i jobbet. Att få bidra till att familjehem känner att de har rätt förutsättningar för att stötta placerade barn och orka stå kvar för barnen även i tuffare perioder!

Vad tror du blir utmaningen för Familjehemscenter i framtiden?

Kommuners besparingar och egna satsningar på familjehemsvård och stöd till familjehem kanske.

Än en gång varmt välkommen till oss på Familjehemscenter!

Publicerat den .