Bo i familjehem

För oss är det viktigt att alla barn och ungdomar som bor i familjehem har det bra, att det finns vuxna där som bryr sig om dig och som hjälper dig när du behöver.

Och det finns ju faktiskt ganska mycket som du enligt barnkonventionen har rätt till! Och det vill vi att du ska veta, vad det är. Barnkonventionen är regler som nästan alla länder i världen kommit överens om ska gälla för barn. Som barn räknas alla som är upp till 18 år.

Du har rätt att vara med din familj utom i de fall då det är nödvändigt för att du ska ha det bra. Det beslutar i sådana fall en domstol om. Det betyder att när du bor i ett av våra familjehem så ska de hjälpa dig att träffa dina föräldrar om det inte är dåligt för dig och det finns sådana beslut fattade. Ett familjehem kan själva inte bestämma att du inte ska träffa din familj. Socialtjänsten ansvarar för att en planering görs för hur och när du ska träffa din familj, det gäller också om du har syskon.

Du har också rätt att komma till tals och påverka hur du har det. De vuxna ska lyssna på dig och du ska fritt kunna uttrycka hur du känner och tänker. Du har också rätt att få information på ett sätt så att du förstår och vara delaktig i det som beslutas kring dig. Om du är yngre än 15 år ska de vuxna lyssna på dig. Ibland behöver de fatta beslut mot din vilja för att du inte ska ta skada. Om du har fyllt 15 år har du rätt att själv föra din talan.

Du har alltid rätt, oavsett hur gammal du är, att veta varför du bor i familjehem.

Sen finns en massa rättigheter till som du kommer få mer information om när du flyttar in. Det är exempelvis rätten till att få utbildning, rätten att få må bra och att få sjukvård.

En av de allra viktigaste sakerna är också att du har rätt till en egen socialsekreterare. Du har rätt att prata med hen själv, utan att någon annan hör vad du säger och det är viktigt att du för din socialsekreterare berättar om du tycker något är dåligt i ditt familjehem. På Koll på soc kan du läsa mer om socialtjänstens ansvar.

Sen hoppas ju förstås vi att du ska känna dig bekväm med att också uttrycka till ditt familjehem det du tänker och känner så att de kan anpassa sig eller förklara varför de i sådana fall eventuellt inte kan det.

Om du inte vill prata med din socialsekreterare eller ditt familjehem kan du också ringa till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och berätta om du upplever att du inte har det bra på något sätt. Telefonnummer till dem är 020-120 06 06.

HÄR kan du läsa om dina rättigheter!