Välkommen Helene Samuelsson!

Vi är glada att presentera Helene Samuelsson som vår personals nya handledare. Helene är socionom, legitimerad psykoterapeut och utbildad i traumametoden EMDR. Hon har lång erfarenhet från anställning på BUP och arbetssättet traumamedveten omsorg (TMO).

– Genom åren har jag träffat många som behöver skapa ett traumamedvetet föräldraskap för att bemöta barn med traumabakgrund. Med min kompetens kan jag erbjuda stöd som bygger på neuropsykologisk kunskap, som hur hjärnan påverkas av negativa barndomsupplevelser. Med systemteoretisk, traumateoretisk och anknytningsteoretisk kunskap kan jag bidra med hjälp att se helheten för alla inblandade aktörer runt ett barn, säger Helene.

Hon har fått ett gott intryck av Familjehemscenter.
– Min känsla är att de är kompetenta och ambitiösa. De har en vilja att utveckla sig och är nyfikna för ny kunskap, säger Helene.

Publicerat den .