Don’t let sleeping dogs lie

Don’t let sleeping dogs lie

Familjehemscenter har varit i Stockholm för en dags workshop tillsammans med Arianne Struik, som utvecklat en metod och tagit fram material för att stabilisera traumatiserade barn.

Barn och unga som varit utsatta för olika former av omsorgssvikt kan vara kroniskt traumatiserade och bära med sig detta genom livet, om det inte uppmärksammas och behandlas. Traditionella behandlingsmetoder för dessa barn är sällan tillräckliga då många av barnen inte är mottagliga för en traumabehandling. De kan säga att de har glömt, dissociera eller vägra prata om traumat. En del barn är så små att de inte kan berätta och ibland vet vi inte vad barnet varit utsatt för. Det kan också vara så att barnet känner sig otryggt, är indragen i familjehemligheter, är skuldbelagt av omgivningen och lägger skuld på sig själv över det som inträffat. Nätverket runt omkring barnet kan vara splittrat i hur de ska möta barnets behov.

Ofta finns även en tveksamhet för att beröra och prata om barnets tidigare erfarenheter av rädsla för att re-traumatisera barnet. Vi vill inte ”väcka sovande hundar” eller med en liknande svensk metafor ”vi vill inte väcka den björn som sover”. När vi låter ”björnar sova” leder det till stora konsekvenser för barnets framtida hälsa och livssituation.

Arianne har utvecklat en metod hon kallar ”Don´t let sleeping dogs lie”. Metoden går ut på att förbereda och engagera barnet till en kvalificerad behandling genom att involvera omgivningen, skapa trygghet och relation och på olika sätt jobba med de hinder som kan stå i vägen för barnets möjlighet att ta emot en traumabehandling. Samverkan mellan samhällets olika aktörer är en förutsättning för att lyckas.

På Familjehemscenter kommer vi att arbeta för att föräldrar, familjehem, socialtjänst, och andra professionella skapar en så stabiliserande miljö som möjligt för barnet så att en behandling kan komma igång för de barn som behöver. Genom att vi med Ariannes metod använder de delar som är hjälpsamma att använda i familjehemsvård kan vi skapa strategier under olika perioder utifrån barnets behov.

Arianne har över tjugo års erfarenhet av arbete med svårt traumatiserade barn boende i sin ursprungsfamilj, i familjehem eller på institution.  Hon kommer ursprungligen från Holland men flyttade till Australien 2014. I Australien är hon chef för Institutet för kroniskt traumatiserade barn (ICTC), från vilket hon tillhandahåller specialiserad traumabehandling i avlägsna områden, samt håller i workshops, utbildning, handledning och forskning. Arianne har utvecklat den prisbelönta Sleeping Dogs-metoden, som beskrivs i boken Treating Chronically Traumatized Children (Struik, 2014).

Publicerat den .