Utbildning som ger vidgade vyer

Ett hem att växa i

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen utvecklat utbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i”. Det är en grundutbildning för jour- och familjehem samt kontaktfamiljer. För Familjehemscenter är Socialstyrelsens grundutbildning ett självklart obligatoriskt inslag för alla deras familjehem. Familjehemskonsulenten Katarina Tambour gick själv utbildningen när hon anställdes och nu är hon en av flera som vidareutbildar familjehemmen.

– Förutom vår grundutbildning i ICDP går alla våra nya familjehem utbildningen ”Ett hem att växa i”. Det är en bra och praktisk utbildning. Den ger en grund att stå på och är dessutom meriterande då Socialtjänsten ofta frågor om våra familjehem har gått utbildningen, säger Katarina.

Katarina menar att utbildningen adderar något mer än det som familjehemmen redan har med ett gott hjärta och sunt förnuft om hur man uppfostrar ett barn. En viktig del är exempelvis den om vilken lagstiftning som gäller vid familjehemsvård. Hon tycker att utbildningen är relevant, både för helt nya familjehem men också för dem med lång erfarenhet:

– Vid våra utbildningstillfällen tycker jag att de flesta av våra kursdeltagare får vidgade vyer och får upp ögonen för saker de inte tänkt på. Utbildningen ger också en nyfikenhet att gräva djupare i vissa ämnen och frågeställningar som är aktuella i just deras vardag. För de mer rutinerade familjehemmen finns ny kunskap att hämta, som exempelvis om ensamkommande barn och andra kulturer. Dessutom blir utbildningen i många fall en skön bekräftelse att man som familjehem redan gör en hel del bra saker i vardagslivet.

Utbildningsmaterialet är en heltäckande grundutbildning som är uppdelad i åtta avsnitt:
1. Familjehemsvården och barnen
2. Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
3. Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
4. Att hantera kriser, separationer och andra svåra upplevelser
5. Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
6. Barns hälsa och skolgång
7. Samspel och gränssättning
8. Vardagen i familjehemmet

Är du nyfiken att veta mer om ”Ett hem att växa i”? Läs mer på Socialstyrelsens hemsida via denna länk.

 

Publicerat den .