Möt vår familjehemskonsulent Madde Björk

Madeleine ”Madde” Björk bor i Tåby på Vikbolandet tillsammans med sin man och två barn. I huset finns också en katt, en hamster, två hundar och en jättekanin som är både större och tyngre än hundarna. Madde är uppvuxen i Norrköping, men är född i Seoul i Sydkorea.
– Just nu ägnar jag mycket av min fritid åt att fara land och rike runt för att arbete med adoptionsfrågor, som en följd av mitt uppmärksammade sommarprat som lyssnarnas sommarvärd i ”Sommar i P1”. Men det jag uppskattar mest är att vara hemma med familj och vänner. Jag är hemmakär och gillar inte att vara bortrest för länge, säger Madde.

Det var tiden i fritidsgårdens ungdomsstyrelse under tonåren som väckte Maddes känsla för att vilja ge unga en röst.
– Sedan dess har jag brunnit för frågor om ungas självbestämmanderätt och att göra deras röst hörd. Därför kändes valet naturligt att arbeta med människor och att söka till socionomprogrammet.
Under utbildningen hade hon en praktik på ett HVB-hem i Finspång, där hon efter utbildningen sedan fick en tjänst. Detta ledde i sin tur till att hon fick upp ögonen för verksamheten som pågick i grannhuset; Familjehemscenters kontor. Sedan ett år tillbaka är hon familjehemskonsulent på Familjehemscenter. Trots att hon redan är färdigutbildad socionom finns en hunger efter mer kunskap, vilket inneburit en rad vidareutbildningar genom åren. På hennes CV finns kurser och utbildningar inom ICDP med handledarkurs steg 3, DBT (dialektisk beteendeterapi), MI (motiverande samtal), TMO (traumamedveten omsorg), högskolepoäng inom interkultur samt många års yrkeserfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Hon beskriver sin tjänst som en vägledande roll och ett bollplank för familjehemsföräldrarna. Hon pratar med familjehemmens föräldrar varje vecka och besöker dem i deras hem minst en gång i månaden eller mer efter aktuella behov.
– Jag finns till för att lära känna och stötta dem i deras vardagsliv. Ibland handlar det om ett lättsamt och kort samtal och ibland flera timmar långa besök för att hjälpa till att reda ut krångliga och jobbiga situationer som kan uppstå vid en placering, säger Madde.
Hon tycker att gemensamt tema för Familjehemscenters familjer är att det är familjer med en enorm glädje och värme.
– Jobbet är som roligast när jag får se det fina samspelet som kan råda mellan det placerade barnet och familjehemsföräldrarna. Min roll känns mest meningsfull när jag får finnas tillhands när det är lite knackigt och att vara med och hantera en svår situation. Ibland kan det vara lätt att gå vilse i sitt föräldraskap, då kan det vara skönt att bolla sina tankar med en annan vuxen utifrån. Som familjehemskonsulent kan jag också hjälpa familjehemmen att dra i kontakter med exempelvis Socialtjänsten och skolan, säger Madde.

I somras blev hon framröstad att vara lyssnarnas sommarpratare i radioprogrammet ”Sommar i P1”.
Det var hennes historia om att i vuxen ålder inse att det hon trott om sin biologiska bakgrund inte stämde som väckte nyfikenhet hos lyssnarna att höra mer. Sommarpratet väckte stor uppmärksamhet och hon blir ofta kontaktad av lyssnare, som antingen är adopterade eller är adoptivföräldrar, som vittnar om liknande berättelser som Maddes egen.
– Det finns visa likheter med att vara adopterad och att vara familjehemsplacerad. Att känna sig hemma i sin nya familj, men samtidigt kämpa med identitetsfrågor om sin biologiska bakgrund. Trots att man har ett otryggt anknytningsmönster kan vi som vuxna finnas där och hjälpa dessa barn och ungdomar att hitta verktyg att ändå få ett gott och fungerande liv, säger Madde.

Sedan upplevelsen med att vara sommarpratare har hon förkovrat sig ännu mer i adoptionsfrågorna och insett att adopterade är en åsidosatt grupp med brist på expertis.
– Både adopterade och barn till adopterade löper en större risk till olika typer av identitetskris. Vi på Familjehemscenter har ett samhällsansvar. Adoptionsfrågorna är något vi kommer att fortsätta att arbeta med. Det är fortfarande bara i sin linda, vi får se hur vi kan utveckla detta.

Torsdag 5 december blev det officiellt att Madde Björk även kommer att medverka med ett uppföljande program i ”Vinter i P1” den 27 december.

Publicerat den .