Bokpaket till alla barn i våra familjehem

En gång per termin skickar vi ut bokpaket till alla barn i våra familjehem, både placerade och biologiska barn. I nära samarbete med Finspångs bibliotek får vi experthjälp att välja ut rätt bok till rätt person.

– Vi skickar med en blankett till familjehemskonsulenter där barnen får fylla i namn, ålder och några rader om vad de gillar att läsa samt i vilken svårighetsgrad. Utifrån svaren väljer vi sedan med omsorg ut 5-6 böcker per barn som sedan gallras till inköp av en bok för varje barn. Vi tycker verkligen det här är ett jättebra initiativ, som dessutom gör att vi når ut till många unga läsare, säger Maria Karlsson (bilden) på Finspångs bibliotek och hennes kollega Clara Nyström fyller i:

– Familjehemscenters initiativ uppfyller vårt uppdrag gällande allas rätt till att få läsa och läsfrämjande att nå alla, oavsett om du har ett bibliotek i din närhet. Det handlar om att väcka barns intresse för att läsa, oavsett om det handlar om faktaböcker eller något skönlitterärt, säger Clara.

Maria och Clara uppmanar också föräldrar att själva läsa hemma och på så sätt föregå med gott exempelvis och gärna även läsa tillsammans med barnen.

– Vi har hört att våra barn är nöjda med de böcker som de fått i våra uppskattade bokpaket. Det handlar om allt från enkla barnböcker till spännande böcker med exempelvis skräcktema. Många av de placerade barnen flyttar in i hem där det kanske redan finns många barn- och ungdomsböcker. Det fina med dessa böcker är att de blir barnens egna ägodelar, oavsett om de bor kvar länge i familjehemmet eller flyttar någon annanstans, säger Lollo Ramlöv, som ansvarar för bokpaketen på Familjehemscenter.

Publicerat den .