Hej vår nya konsulent Helen Karlsson!

 

 

Var har du jobbat tidigare?
Jag har de senaste 10 åren jobbat på socialtjänsten. Först inom äldreomsorgen, sedan som barnhandläggare/utredare och senast som familjehemssekreterare. Tidigare har jag jobbat inom skolan och på HVB. Jag har varit familjehem till och från sedan 1992.

Varför har du valt att börja jobba på Familjehemscenter?
Jag älskar att jobba med familjehem men tycker att jag fick alldeles för lite tid med familjerna när jag jobbade inom kommunen. Jag ser fram emot att få mer tid att stötta familjehemmen och komma närmare dem och barnen för att vara till hjälp för dem.
Familjehemscenter är ett företag där prioriteringarna ”sitter där de ska”, dvs barnens vardag och den svenska familjehemsvården är fokus, att hålla en god kvalité där och att jobba för förbättringar både för varje enskild familj och barn och på samhällsnivå.

Vad brinner du för i din tjänst?
Jag brinner för barnen och relationerna. För att bra familjehem ska orka vara bra familjehem länge. För att varenda unge ska bli trygg och sedd och få möjlighet att vara just det, en ”vanlig” unge, i stort och smått.

Vad tror du blir utmaningen för Familjehemscenter i framtiden?
Sedan några år tillbaka har konsulentverksamheter poppat upp som svampar ur jorden. Många av dem hade (kanske) goda intentioner men har inte hållt måttet. Familjehemscenter behöver fortsätta jobba på att vara en ”klart lysande stjärna” och visa vad bra förstärkt familjehemsvård är, inte försvinna i mängden och ”dras ner” av oseriösa aktörer, det kanske kan vara en utmaning.
En annan är att i och med att många kommuner har dålig ekonomi väljer de i högre grad hemmaplanslösningar eller öppenvård, ibland under för lång tid. Konsekvensen kan då bli att de barn som de ändå placerar i familjehem har större bekymmer, mer svårigheter. Där finns en utmaning i att hitta familjehem som vågar ta sig an de barnen och att sedan stötta de familjehemmen på ett bra sätt i deras uppdrag. Det kräver ett gott utbud av utbildningar och kompetent stöd till familjehemmen.
Men egentligen har jag ju ingen aning om vilka utmaningar som just Familjehemscenter har eller kommer att få, jag kan ju inte verksamheten ännu. Jag får bara hoppas att jag kan bidra på ett bra sätt och göra mitt bästa för att inte vara den svagaste länken.

Publicerat den .