Anpassad miljö helt avgörande för barn med NPF

– Det ska bli otroligt spännande att vägleda föräldrar utifrån deras vardagliga dilemman hemma, säger Ulrika Andersson som är vår nya handledare för familjehemsföräldrar till barn med NPF-problematik.

Under våren kommer Ulrika träffa en grupp med familjehemsföräldrar vid fyra tillfällen. Till vardags arbetar hon som specialpedagog på Centrala elevhälsan i Norrköpings kommun. Hon har en bakgrund från HVB-hemmet Risingegården, där hon under 17 år arbetade som pedagogisk utredare och biträdande föreståndare för utredningsavdelningen.

– Det kan vara lätt att tänka att svårigheterna enbart ligger hos barnet med neuropsykiatrisk funktionsvariation, men faktum är att det handlar om vilken miljö de är i och hur omgivningen bemöter dessa barn. Hos föräldrar och andra vuxna gäller det att ha kunskap och öppna sinnen för att anpassa miljön, både i skolan och hemma. Genom struktur och tydlighet med exempelvis scheman och tidshjälpmedel, går det att hitta en struktur i vardagen som gör livet mer hanterbart för alla inblandade, säger Ulrika.

Hon menar också att det är av största vikt att lära barnen att hantera läget när strukturen av olika anledningar rubbas.

– Vi behöver träna barnen i att hitta strategier och sitt sätt att förhålla sig till omgivningen när något inte följer den tänkta planen. Det är en viktig pusselbit för att hjälpa dem att bli självständiga individer både i nuet, men också som vuxna.

Ulrika bor i Klinga utanför Norrköping med sin man och deras två barn. Hon uppskattar vardagliga ting som att hjälpa barnen med läxor, umgås med familj och vänner och skjutsa barnen till träning och dotterns danstävlingar. Hon gillar också att träna Zumba.

Publicerat den .