Ökad kompetens om autism i lärarutbildningen

Förra veckan meddelade regeringen att kompetensen om neuropsykiatriska svårigheter ska ingå i förskollärar- och lärarutbildningarna.

– Vi är glada att man äntligen lyssnat till oss intresseorganisationer i frågan om ökad kompetens om bland annat autism för blivande lärarstudenter. Lärarstudenterna måste få rätt verktyg med sig från utbildningen när de sedan möter den mångfald av elever som finns i den svenska skolan, säger Agneta Söder, som är skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet.

Barn och elever med autism har idag mycket låg måluppfyllelse och hög frånvaro på grund av bristande stöd och anpassningar i förskolan och skolan. Förbundet kommer att följa hur man planerar innehållet i utbildningarna då vi vet att den specifika kompetensen om autism är mycket viktig när det gäller anpassningar i miljön och rätt utformat stöd på individnivå.

– På sikt tror vi att ökad kompetens hos förskollärare och lärare förbättrar för fler elever att kunna genomföra sin skolgång, vilket är helt avgörande för hur livet ser ut när skolan är slut, säger Agneta Söder.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången i utbildningar som startar hösten 2021.

Ökad kompetens om autism i lärarutbildningen

Källa >>

Publicerat den .