Familjehemsutredning

Vi har varit på RFF:s konsulentdagar som anordnades i Göteborg. Dagarna handlade om erfarenhetsutbyte kring familjehemsutredningar. Vi har valt att forma vår egen utredningsmetod utifrån Vägledande samspel ICDP.

Såhär ser, i korta drag, gången ut när vi utreder ett nytt familjehem

 • Ni anmäler erat intresse via vårat formulär på hemsidan
 • Vi tar därefter kontakt med er via telefon
 • Om intresset fortfarande är stort att gå vidare så mejlar vi formuläret Bra-Fam till er
 • Vi kommer hem till er på ett första hembesök
 • Ni beställer sedan olika registerutdrag
 • Vi beställer ett UC
 • Vi ringer era referenter som ni uppgett
 • Ni spelar in en film i samspel med ett barn på 3-5 minuter
 • Vi träffas tillsammans för att göra släktkartor
 • Vi träffar er enskilt för djupintervju
 • Vi skriver ihop utredningen
Publicerat den .