Viktigt arbete kring översyn av reglerna i föräldrabalken

Det behövs fler familjehem!

Tillsammans med RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, arbetar vi aktivt med att göra familjehemsplacerade barns röst hörd. 
RFF fick frågan från förra Regeringskansliet om man ville vara med kring diskussioner angående arbetet ”Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer” – en översyn av reglerna i föräldrabalken.

Det ville RFF såklart och från oss på Familjehemscenter deltog vår verksamhetsansvarige Caroline Wendel och vår familjehemskonsulent Helen Karlsson. Arbetet har bland annat inneburit att vi skrivit remissvar men vi har också träffats för konstruktiva samtal.

Därför blev vi väldigt glada när vi såg pressmeddelandet från Regeringen som kom ut 11/4. Läs mer här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/familjehemssatsningregeringen-starker-familjehemsvarden/

 Vi hoppas att genom den här satsningen som görs på familjehemsvården så kommer kommuner kunna sätta in insatser tidigare där det behövs och fler familjer våga ta klivet till att bli familjehem.

Det råder brist på familjehem idag och behovet är väldigt stort. Därför vill vi också, precis som Regeringen gör, uppmana fler att bli familjehem!

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt!

Vi på Familjehemscenter, via RFF, ser också fram emot ett fortsatt samarbete med nya Regeringskansliet.

Publicerat den .