Vad är RFF?

RFF logo

Familjehemscenter är sedan länge medlem i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF.

RFF är en sammanslutning av medlemmar som bedriver konsulentstödd familjehemsvård och har till syfte att stödja, utveckla och företräda den förstärkta familjehemsvården. På olika sätt medverkar RFF, genom dess medlemmar, i samhällsdebatten om familjehemsvård för såväl vuxna som barn och unga. RFF sprider också kunskap till medlemmarna om aktuell forskning och metodutveckling vad gäller familjehemsvård.

-För oss är det viktigt att känna att vi är med och påverkar kvalitén och rättssäkerheten inom familjehemsvården i Sverige och därför är valet att vara medlem inom ett branschförbund som RFF självklart för oss inom Familjehemscenter, säger Caroline Wendel verksamhetsansvarig.

Riksförbundet har varit mycket drivande i att tillståndsplikt är lagstadgat och där har också personal från Familjehemscenter varit pådrivande under flera år. Läs mer om RFF och dess arbete.

Publicerat den .