Rutinerade Lii är vår nya grupphandledare

Sedan januari är Lii Anteskog vår nya grupphandledare som träffar våra familjehemsföräldrar en gång i månaden. Lii är socionom, utbildad handledare samt författare och har en gedigen bakgrund som handledare under 23 års tid.

– Mina utbildningar och min erfarenhet har gett mig stor kunskap om barns utveckling och anknytning. Jag kommer att kunna bidra med struktur och att skapa ett tryggt klimat i vår grupphandledning. För mig handlar det mycket om att ställa rätt frågor och stärka den kompetens som redan finns hos familjehemsföräldrarna.

Hon förklarar att grupphandledning syftar till att ge utrymme för alla att medverka. Därför består de fyra grupperna av max åtta personer. Vid varje tillfälle ges utrymme för inledande kort avslappning eller meditation för dem som önskar, kort sammanfattning från förra gången, runda för att kolla status i varje aktuell familj och gemensamt val av frågeställning att diskutera utifrån gruppens behov. Grupphandledningen avslutas med en kort sammanfattning innan man bryter upp.

– Handledningen handlar om att som familjehemsförälder få utrymme för återhämtning och reflektion. Det är en styrka att träffa andra vuxna som är i samma situation. Det är ett lärande och en kompetenshöjning för hela gruppen att träffas tillsammans i ett tillåtande klimat.

Det var aldrig svårt eller någon tvekan för Lii att tacka ja till uppdraget.

– Jag upplever kollegorna på Familjehemscenter som välorganiserade, engagerade och strukturerade. Det är lätt att samarbete med dem.

Publicerat den .