Katarina har vidareutbildat sig inom IPT

Vår konsulent/psykoterapeut Katarina Tambour har nyligen vidareutbildat sig inom Interpersonell psykoterapi (IPT). Hon har stor nytta av utbildningen i sitt arbete som psykoterapeut. Hon tycker att utbildningen är relevant då de teoretiska influenserna, som exempelvis  anknytning och mentalisering stämmer med det Familjehemscenter jobbar med.
– Det som kan framhållas med den här utbildningen är att IPT är en form av terapi som passar bra i det terapeutiska arbetet med individer som inte mår så väl eller är deprimerade, säger Katarina.

 

Publicerat den .