Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari

Nyligen deltog Familjehemscenter på ICDP:s seminarium med fokus på implementeringen av barnkonventionen.
– Det är bra att barnen blir egna rättighetsbärare, att barnkonventionen blir grundlagsliknande och därmed väger den tyngre än exempelvis föräldrabalken, säger Caroline Wendel.
Hon menar att många i den breda allmänheten känner till barnkonventionen, men att det är långt kvar till att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda i relation med föräldrar, lärare och myndigheter.
– På Familjehemscenter efterfrågar vi alltid det enskilda barnets bästa och vill höra barnens röst i de beslut som rör dem. Under seminariet fick vi många idéer om hur vi kan bli ännu bättre.

Publicerat den .