Inspirationsdag för våra familjehem!

image

Under första lördagen i februari bjöd Familjehemscenter alla våra familjehem på en inspirerande föreläsning om Non Violence Communication,  eller i Sverige också kallad “Giraffspråket”.  Vi hade bjudit in Christina Björnelf,  coach,  som sedan många år inspirerats av metoden och också gladeligen sprider den vidare.  Dagen var mycket uppskattad och förutom denna inspirerande föreläsning informerade vi om kommande år samt berättade om vårt nya kvalitetsmätningssystem som alla kommer beröras av under året.
Det är alltid lika kul att träffas på detta sätt och på olika sätt utbyta erfarenheter och få tillfälle att prata med varandra!

Vill ni läsa mer om Non Violence Communication så hittar ni mer info här

Publicerat den .