Fortsättning på inspirationsdag!

Christina Björnelf som är certifierad tränare i Nonviolent Communication (NVC) träffade ett 20-tal familjehemföräldrar i slutet på maj som nyfiket och villigt fick möjlighet att lära och träna på det som i dagligt tal kallas Giraffspråket.

Fakta: Nonviolent Communcation (NVC) ibland kallat Giraffspråket är ett sätt att relatera till sig själv och andra med största möjliga respekt, empati  och tolerans i vardagskommunikationen.

Det Christina bl a lärde oss och som vi även fick möjlighet att öva på var att:

  • Säga vad vi önskar och vill, på ett sätt som ökar sannolikheten att bli hörda
  • Höra vad andra känner och behöver, även när de uttrycker sig på ett aggressivt eller anklagande sätt
  • Lyssna på och ta hand om oss själva
  • Förebygga och lösa konflikter på sätt som fungerar för alla

Detta var en fortsättning på dagen i februari och vi tackar Christina för dessa två inspirerande tillfällen!

Publicerat den .