Föräldraguide vid autism och adhd

Föresläsning autism och adhd

Nyligen deltog vår verksamhetsledare Caroline Wendel på en föreläsning som arrangerades av webbtidningen Special Nest. Föreläsningen handlade om hur vi vägleder barn med autism och adhd på bästa sätt.

– För oss på Familjehemscenter är det viktigt att hålla oss uppdaterade med kunskap inom neuropsykiatri – allt för att kunna ge våra familjehem det stöd och den vägledning som de behöver men också för att barnen som är placerade inom vår organisation ska få rätt förutsättningar till en god familjehemsvård, berättar Caroline.

Viktigt att sprida kunskap till våra familjehem

En del i att hålla sin egen kunskap uppdaterad är att ta del av den kunskapsbank som Special Nest tillhandahåller via webbtidningen, www.specialnest.se

All personal hos Familjehemscenter har en prenumeration på tidningen vilket är en del i att som Familjehemskonsulent hålla sig uppdaterad inom områden neuropsykiatri.

– Jag kan verkligen rekommendera andra inom familjehemsvården att ta del av specialnest.se och deras kunskapsbank. Det finns så mycket intressant forskning och ny kunskap som är viktigt för oss professionella att både inspireras av men framför allt sprida vidare till våra familjehem på olika sätt, fortsätter Caroline.

Familjehemmen och utmaningar i skolan

Vi på Familjehemscenter arbetar på olika nivåer för att skapa rätt förutsättningar för både barnen och familjehemmen för en bra skolgång.

– Forskning visar tydligt att om barnen lyckas i skolan finns goda förutsättningar för ett gott liv med allt vad det innebär och därför är det viktigt att vi kan ge det stöd och den vägledning som våra familjehem och de barn som finns inom vår organisation behöver, säger Caroline Wendel.

Ett exempel på kunskap att ta del av inom det området är boken ”Studiestrategier i gymnasiet – För undervisning och lärande”, skriven av specialpedagogerna Diana Storvik och Heidi Wåxberg. Boken handlar om att öka elevens självständighet och mildra övergången mellan högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om den här https://www.specialnest.se/skola/studiestrategier-minskar-behovet-av-sarlosningar

Publicerat den .