Vår kompetens blir bredare!

Caroline och Åsa är på en tre dagars kurs på Anna Freud Center för att bli bättre på- och få mer verktyg i att hjälpa familjehemsföräldrar att mentalisera, alltså tänka och känna om egna och andras tankar och känslor.
Stort fokus ligger på att mentalisera och förstå traumatiserade barn.
Det känns otroligt spännande att de ville gå den här kursen så att vår kompetens inom Familjehemscenter blir ännu bredare!
London 2

Publicerat den .