“Jag har lärt mig otroligt mycket”

Vår skolkonsulent Lollo Ramlöv har precis avslutat sin utbildning specialpedagogik i ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Jag har lärt mig otroligt mycket och fått nya verktyg att jobba vidare med i arbetet med våra placerade barns möjligheter och rättigheter i skolan. Det viktigaste är att fokusera på orsaken och inte beteendet, som bara är ett symtom, säger Lollo.

Föreläsningar och kurslitteratur innehöll ny forskning och kunskap. Hon sammanfattar utbildningen med orden trygg relation, kartläggning och kravanpassning.

– Ett funktionshinder, fysiskt eller psykiskt, uppstår först när miljön inte är tillräcklig anpassad. Det är viktigt att komma ihåg för oss föräldrar, pedagoger och skolpersonal för att på bästa sätt kompensera barnets funktionssvårigheter.

För Lollo och resten av Familjehemscenter väntar närmast “Allsång i Finspång” i Finspång, där familjehemmen bjuds på inträdet. Sedan ett utskick av “En box med små stunder” för att inspirera barnen till läslust samt i sommar ett REDE-läger (Respekt, Empati, Djur, Etik) för barn mellan 6-12 år.

– Det bästa med att jobba på Familjehemscenter är att arbetsklimatet präglas av nytänkande och utveckling och att barnens bästa alltid är drivkraften, säger Lollo.

Publicerat den .