Nyhetsarkiv

Nu är förberedelserna igång för fullt inför årets REDE-läger!

Vi ser verkligen fram emot att möta alla härliga barn tillsammans med djuren på gården i Ramstorp! REDE står för Respekt Empati Djur Etik och är ett värdegrundsmaterial som är framtaget av Djurskyddet Sverige. Studier bekräftar att förmåga till...

Vilken härlig och händelserik vår vi har haft!

Förutom våra familjehems viktiga och vardagliga arbete, som regelbundet stöttas av våra konsulenter och genom grupphandledning, har vi hunnit med det här under våren: – Madde Björk har börjat som ny konsulent hos oss – Helene Samuelsson från Relationsbygget...

“Jag har lärt mig otroligt mycket”

Vår skolkonsulent Lollo Ramlöv har precis avslutat sin utbildning specialpedagogik i ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Jag har lärt mig otroligt mycket och fått nya verktyg att jobba vidare med i arbetet med våra placerade barns möjligheter...

“De känns både familjära och professionella”

Rebecka och Jesper Waleij började som kontaktfamilj hos Familjehemscenter. Idag har de en biologisk dotter på 1 år och har nu valt att vara familjehem till en 1-åring. – Om man inte vet så mycket om familjehemsskap så är...

Lekfullt nätverksmöte i Finland

Vartannat år arrangerar ICDP ett nordiskt nätverksmöte. Temat för årets möte i Finland var lekfullhet och kroppslighet. Caroline fanns på plats på mötet i Finland för att ta del av erfarenheter och forskning som pågår i Norden. – Nätverksmötet...

“Det är ett vardagsliv med många aha-upplevelser”

Jessie Hederberg från Söderköping har varit familjehem för Familjehemscenter i två år. – Det bästa med att vara familjehem är att det alltid händer något nytt och spännande. Det är ett vardagsliv med många aha-upplevelser. Visst tar det energi,...

Katarina har vidareutbildat sig inom IPT

Vår konsulent/psykoterapeut Katarina Tambour har nyligen vidareutbildat sig inom Interpersonell psykoterapi (IPT). Hon har stor nytta av utbildningen i sitt arbete som psykoterapeut. Hon tycker att utbildningen är relevant då de teoretiska influenserna, som exempelvis  anknytning och mentalisering stämmer...

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari

Nyligen deltog Familjehemscenter på ICDP:s seminarium med fokus på implementeringen av barnkonventionen. – Det är bra att barnen blir egna rättighetsbärare, att barnkonventionen blir grundlagsliknande och därmed väger den tyngre än exempelvis föräldrabalken, säger Caroline Wendel. Hon menar att...

”Handlar om att lyfta fram och stärka det positiva samspelet”

Våra konsulenter Helen Widgren och Madde Björk är igång och utbildar våra nya kontakt- och familjehem. – ICDP handlar om att bland annat om att lyfta fram och stärka det positiva samspelet i våra relationer. Som utbildare är vi...

Nu finns våra livsböcker på arabiska!

Vi är stolta att kunna erbjuda en mindre upplaga av våra livsböcker på arabiska. – En kommun, som har kontakt med många arabisktalande familjer, ringde till oss så sent som i december och efterfrågade livsböckerna på arabiska. Vi nappade...

Rutinerade Lii är vår nya grupphandledare

Sedan januari är Lii Anteskog vår nya grupphandledare som träffar våra familjehemsföräldrar en gång i månaden. Lii är socionom, utbildad handledare samt författare och har en gedigen bakgrund som handledare under 23 års tid. – Mina utbildningar och min...

Hej vår nya konsulent Madeleine Björk!

Var har du jobbat tidigare? – De senaste åtta åren har jag jobbat på HVB-hemmet Risingegården, som ligger granne med Familjehemscenter. Där har jag bland annat varit biträdande föreståndare och även arbetat som kvalitets- och metodutvecklare. Ett arbete jag...