Nyhetsarkiv

Kompetensutveckling inom familjeterapi

Vår konsulent och terapeut Katarina Tambour har en utbildning i relationell psykoterapi. Dessutom är hon utbildad inom dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Cool Kids, som är ett verktyg att använda kring oro och ångest för barn, unga...

”Ett roligare och lättare sätt att prata om känslor”

Familjehemscenters känslomemory är framtaget som ett pedagogiskt verktyg för att på ett lättsamt och roligt sätt prata om olika känslor. Känslomemory är ett hjälpmedel som kan användas av familjehem, personal på HVB-hem, föräldrar och skol- och förskolepersonal. Spelet består...

Familjehemscenter satsar på bokpaket

I somras delades det första bokpaketet ut till alla placerade och, som en uppmuntran, även till de biologiska barn i organisationens familjehem. Familjehemscenters skolkonsulent Louise Ramlöv förklarar att bakgrunden till satsningen bygger på forskning som visar att familjehemsplacerade barn...

Glad sommar önskar vi er alla!

Välkommen Mari

Hej Mari Aldrev, ny familjehemskonsulent. Vad har du gjort tidigare och varför har du valt att börja jobba på Familjehemscenter? – Jag har arbetat som specialist på Arbetsförmedlingen i drygt åtta år och utrett människor med sociala svårigheter att...

TMO för familjehemmen

Vår personal på Familjehemscenter har gått utbildning i traumamedveten omsorg (TMO). En riktigt bra och viktig utbildning som nu även våra familjehemsföräldrar har gått.10 februar i bjöd vi in Anna Nelson och Helena Asplund från Barnahus i Linköping för...

En dag i husbilen

Att använda sig av hundar som pedagogisk resurs är en otrolig tillgång. Hunden fungerar som motivator vid uppgifter som kan tyckas svåra att starta upp och har en lugnande effekt för att komma till ro vid läsning. Tyvärr är...

Tillstånd av IVO

Vi är glada och stolta att berätta att vi fått tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi uppfyller därmed IVO:s krav gällande kvalitetssäkring och kompetens. Tillståndet innebär att vi bedöms ha rätt utbildningsgrad, erfarenhet och kompetens för...

2017 har varit ett fint år tillsammans med våra familjer!

Det är så roligt att tillsammans med våra familjehem få skapa så mycket bra för barn och unga. Vi märker att familjehemsföräldrarna verkligen deltar i våra aktiviteter, utbildningar, går i handledning, reflekterar och mentaliserar för att på så sätt...

Nu har vi anställt en skolkonsulent med läshund!

Familjehemscenter har under en längre tid önskat satsa på de placerade barnens skolgång och läslust. Under processens gång har idén om en skolkonsulent vuxit fram och nu är vi glada att ha anställt Louise ”Lollo” Ramlöv för tjänsten. Tanken...

Lisa och Caroline på konferens om placerade barns skolgång

Varför deltog ni på konferensen? Vi har tidigare varit på konferens om läsningens betydelse och olika sätt att arbeta med barns språkutveckling. Konferensen innehöll flera delar som vi också tänker ska komma barnen inom Familjehemcenter till del. Vilka kunskaper...

Lyckat familjeläger vid Sörsjön

Årets familjeläger var vid Sörsjöns fina camping och i höghöjdsbanan. Dagen bjöd på en rolig femkamp, klättring i höghöjdsbanan, gott fika och god mat, föreläsning för ungdomar och vuxna. De mindre barnen hade kul med ledare, både i pysselrummet...