Nyhetsarkiv

Samverkan och vikten av umgänge för placerade barn

Nyligen har vi gått två av tre dagars utbildning med Arianne Struik som är klinisk psykolog nu boende i Australien där hon är verksamhetschef på The Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC). Hon har utvecklat den prisbelönta Sleeping Dogs...

Familjehemsutredning

Vi har varit på RFF:s konsulentdagar som anordnades i Göteborg. Dagarna handlade om erfarenhetsutbyte kring familjehemsutredningar. Vi har valt att forma vår egen utredningsmetod utifrån Vägledande samspel ICDP. Såhär ser, i korta drag, gången ut när vi utreder ett...

Hej vår nya konsulent Helen Karlsson!

    Var har du jobbat tidigare? Jag har de senaste 10 åren jobbat på socialtjänsten. Först inom äldreomsorgen, sedan som barnhandläggare/utredare och senast som familjehemssekreterare. Tidigare har jag jobbat inom skolan och på HVB. Jag har varit familjehem till...

Anpassad miljö helt avgörande för barn med NPF

– Det ska bli otroligt spännande att vägleda föräldrar utifrån deras vardagliga dilemman hemma, säger Ulrika Andersson som är vår nya handledare för familjehemsföräldrar till barn med NPF-problematik. Under våren kommer Ulrika träffa en grupp med familjehemsföräldrar vid fyra...

Ökad kompetens om autism i lärarutbildningen

Förra veckan meddelade regeringen att kompetensen om neuropsykiatriska svårigheter ska ingå i förskollärar- och lärarutbildningarna. – Vi är glada att man äntligen lyssnat till oss intresseorganisationer i frågan om ökad kompetens om bland annat autism för blivande lärarstudenter. Lärarstudenterna...

”Verkligen haft mycket användning av utbildningen”

I våras kunde ni läsa om att vår skolkonsulent Lollo Ramlöv gått en utbildning inom specialpedagogik i ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I februari påbörjar hon påbyggnadskursen nivå 2 vid Stockholms Universitet. – Jag har verkligen haft mycket...

Bokpaket till alla barn i våra familjehem

En gång per termin skickar vi ut bokpaket till alla barn i våra familjehem, både placerade och biologiska barn. I nära samarbete med Finspångs bibliotek får vi experthjälp att välja ut rätt bok till rätt person. – Vi skickar...

Möt vår familjehemskonsulent Madde Björk

Madeleine ”Madde” Björk bor i Tåby på Vikbolandet tillsammans med sin man och två barn. I huset finns också en katt, en hamster, två hundar och en jättekanin som är både större och tyngre än hundarna. Madde är uppvuxen...

Utbildning som ger vidgade vyer

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen utvecklat utbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i”. Det är en grundutbildning för jour- och familjehem samt kontaktfamiljer. För Familjehemscenter är Socialstyrelsens grundutbildning ett självklart obligatoriskt inslag för alla deras familjehem.  Familjehemskonsulenten Katarina Tambour gick...

Möt vår skolkonsulent Louise Ramlöv

Louise ”Lollo” Ramlöv växte upp i Huskvarna. Sedan 2000 bor hon utanför Finspång tillsammans med sin man och två döttrar. I familjens liv ingår också hundar, hästar, kanin, katter, får och höns. På fritiden älskar hon att vara ute...

Don’t let sleeping dogs lie

Familjehemscenter har varit i Stockholm för en dags workshop tillsammans med Arianne Struik, som utvecklat en metod och tagit fram material för att stabilisera traumatiserade barn. Barn och unga som varit utsatta för olika former av omsorgssvikt kan vara...

Välkommen Helene Samuelsson!

Vi är glada att presentera Helene Samuelsson som vår personals nya handledare. Helene är socionom, legitimerad psykoterapeut och utbildad i traumametoden EMDR. Hon har lång erfarenhet från anställning på BUP och arbetssättet traumamedveten omsorg (TMO). – Genom åren har...