Nyhetsarkiv

Familjehemsutredning

Vi har varit på RFF:s konsulentdagar som anordnades i Göteborg. Dagarna handlade om erfarenhetsutbyte kring familjehemsutredningar. Vi har valt att forma vår egen utredningsmetod utifrån Vägledande samspel ICDP. Såhär ser,...