Nyhetsarkiv

Nu finns våra livsböcker på arabiska!

Vi är stolta att kunna erbjuda en mindre upplaga av våra livsböcker på arabiska. – En kommun, som har kontakt med många arabisktalande familjer, ringde till oss så sent som i december och efterfrågade livsböckerna på arabiska. Vi nappade...

Rutinerade Lii är vår nya grupphandledare

Sedan januari är Lii Anteskog vår nya grupphandledare som träffar våra familjehemsföräldrar en gång i månaden. Lii är socionom, utbildad handledare samt författare och har en gedigen bakgrund som handledare under 23 års tid. – Mina utbildningar och min...

Hej vår nya konsulent Madeleine Björk!

Var har du jobbat tidigare? – De senaste åtta åren har jag jobbat på HVB-hemmet Risingegården, som ligger granne med Familjehemscenter. Där har jag bland annat varit biträdande föreståndare och även arbetat som kvalitets- och metodutvecklare. Ett arbete jag...

Kompetensutveckling inom familjeterapi

Vår konsulent och terapeut Katarina Tambour har en utbildning i relationell psykoterapi. Dessutom är hon utbildad inom dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Cool Kids, som är ett verktyg att använda kring oro och ångest för barn, unga...

”Ett roligare och lättare sätt att prata om känslor”

Familjehemscenters känslomemory är framtaget som ett pedagogiskt verktyg för att på ett lättsamt och roligt sätt prata om olika känslor. Känslomemory är ett hjälpmedel som kan användas av familjehem, personal på HVB-hem, föräldrar och skol- och förskolepersonal. Spelet består...

Familjehemscenter satsar på bokpaket

I somras delades det första bokpaketet ut till alla placerade och, som en uppmuntran, även till de biologiska barn i organisationens familjehem. Familjehemscenters skolkonsulent Louise Ramlöv förklarar att bakgrunden till satsningen bygger på forskning som visar att familjehemsplacerade barn...

Glad sommar önskar vi er alla!

Välkommen Mari

Hej Mari Aldrev, ny familjehemskonsulent. Vad har du gjort tidigare och varför har du valt att börja jobba på Familjehemscenter? – Jag har arbetat som specialist på Arbetsförmedlingen i drygt åtta år och utrett människor med sociala svårigheter att...

TMO för familjehemmen

Vår personal på Familjehemscenter har gått utbildning i traumamedveten omsorg (TMO). En riktigt bra och viktig utbildning som nu även våra familjehemsföräldrar har gått.10 februar i bjöd vi in Anna Nelson och Helena Asplund från Barnahus i Linköping för...

En dag i husbilen

Att använda sig av hundar som pedagogisk resurs är en otrolig tillgång. Hunden fungerar som motivator vid uppgifter som kan tyckas svåra att starta upp och har en lugnande effekt för att komma till ro vid läsning. Tyvärr är...

Tillstånd av IVO

Vi är glada och stolta att berätta att vi fått tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi uppfyller därmed IVO:s krav gällande kvalitetssäkring och kompetens. Tillståndet innebär att vi bedöms ha rätt utbildningsgrad, erfarenhet och kompetens för...

2017 har varit ett fint år tillsammans med våra familjer!

Det är så roligt att tillsammans med våra familjehem få skapa så mycket bra för barn och unga. Vi märker att familjehemsföräldrarna verkligen deltar i våra aktiviteter, utbildningar, går i handledning, reflekterar och mentaliserar för att på så sätt...