Nyckel till framgång!

Som familjehem ingår det att skapa en god relation med barnets biologiska föräldrar. Beprövad erfarenhet och forskning har visat att detta är en av de viktigaste framgångsfaktorer för en lyckad familjehemsplacering. Just detta har vi på Familjehemscenter tagit fasta på.

From hösten 2013 kan vi erbjuda våra uppdragsgivare vägledande samspel och föräldravägledning med biologiska föräldrar i samband med en familjehemsplacering i något av våra familjehem. 

I vägledningen ingår uppgifter som innebär att föräldern får öva på lyhördhet och skatta sin förmåga att samspela efter de teman och de dialoger som vägledaren introducerar. Vägledningen består vanligen av ett antal träffar a 1 – 1,5 timme per gång under en sex månaders period för att sedan träffas mindre frekvent under det andra halvåret. Målsättningen är att föräldern skattar sin samspelsförmåga högre efter genomgången vägledning samt att föräldern upplever sig ha ökat sin lyhördhet och förståelse för sitt barn.

Vägledaren kommer inte att göra någon bedömning av förälderns förmåga eller lämplighet som förälder eller vårdnadshavare. Det kommer heller inte vara möjligt för socialtjänsten att använda föräldravägledningen som underlag i utredningar och rapporter. Anledningen till detta är att föräldern ska känna sig trygg att prata och ta upp sådant som är känsligt.

Vill ni ha mer information om hur en familjehemsplacering med vägledande samspel med biologiska föräldrar kan se ut så kontakta Caroline Wendel på 0122-261029 eller caroline@familjehemscenter.nu alt. Åsa Rydin på 070-376 84 38 eller asa@familjehemscenter.nu

 

Publicerat den .